Τροχαία Εγκλήματα: τι αλλάζει με τον νέο Ποινικό Κώδικα από την 1η Ιουλίου.

Ετικέτες

Στις 11 Ιουνίου 2019 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α.Φ. 95 ο νέος Ποινικός Κώδικας (NOMOΣ 4619/2019)  οι διατάξεις του οποίου θα ισχύουν από 1ης Ιουλίου 2019. Ολόκληρος ο Νέος Ποινικός Κώδικας: (ΕΔΩ). Πρόκειται για μια ριζική αναθεώρηση, μετά από εβδομήντα χρόνια (ο προηγούμενος Κώδικας τέθηκε σε ισχύ το 1951),  σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη αναθεώρηση και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αλλάζει το τοπίο στην απόδοση Δικαιοσύνης.

Το επίπεδο και το πρόσημο των αλλαγών που θεσπίστηκαν θα φανεί φυσικά στην πράξη, όταν από την εφαρμογή των  νέων διατάξεων θα φανεί τι πραγματικά και πόσο αλλάζει.

Με δεδομένο ότι τα τροχαία ελάχιστα και μόνον για πρόσκαιρη (αληθινή  ή υποκριτική) συγκίνηση απασχολούν την ελληνική κοινωνία και το πολιτικό προσωπικό, κάποιες διατάξεις που αφορούν τα τροχαία εγκλήματα και περιλαμβάνονται στον νέο Π.Κ. δεν γνώρισαν την παραμικρή δημοσιότητα. Ίσως έτσι να ήταν καλύτερα και δεν εμφανίστηκε όπως συνήθως την τελευταία στιγμή κάποιο χέρι να τις πετσοκόψει και αυτές.

Blue-II, Joan Miro 1961

Σημαντικό: σύμφωνα με  τους νομικούς κανόνες, ο νέος Κώδικας, όπου προβλέπει βαρύτερες ποινές δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικά, δηλαδή σε εγκλήματα που έχουν τελεστεί πριν την 1η Ιουλίου 2019.  Γι αυτά η εκδίκαση τους θα γίνει με βάση των παλιό Κώδικα. Αν με το νέο Κώδικα προβλέπονται ελαφρότερες ποινές τότε αυτό θα ισχύσει και για τα παλαιότερα εγκλήματα. Απ ότι έχει υποπέσει στην αντίληψη μας μέχρι σήμερα, οσον αφορά στα τροχαία εγκλήματα οι προβλεπόμενες ποινές είναι σε όλες τις περιπτώσεις βαρύτερες απ ότι στο παρελθόν άρα θα ισχύσει το πρώτο σκέλος.

Τι αλλάζει από 1ης Ιουλίου σε σχέση με τα τροχαία;

Με βάση την νέα διαίρεση των πλημμελημάτων σε ελαφριά (προβλεπόμενη ποινή μέχρι τρία χρόνια) και βαριά (ποινή πάνω από τρία χρόνια), όλες οι ποινές πάνω από τρία χρόνια θα εκτίονται κανονικά. Δεν θα υπάρχει ούτε αναστολή ούτε εξαγορά. Αν έχουμε καταλάβει σωστά υπό  όρους, μέρος της ποινής (όχι όλη) θα εκτίεται με την μορφή κοινωνικής υπηρεσίας.

Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από τον αν η δίωξη που θα ασκηθεί θα είναι σε βαθμό πλημμελήματος αν η ποινή που θα επιβληθεί είναι πάνω από τρία χρόνια ο δράστης θα εκτίει την ποινή του. Αυτή είναι μια σημαντική  διαφοροποίηση σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα όπου για ποινές  φυλάκισης μέχρι πέντε ετών  για ανθρωποκτονία «από αμέλεια» ή και μεγαλύτερες για πολλαπλά πλημμελήματα μπορούσε να δοθεί αναστολή ή και να εξαγοραστούν.

Δύο σημαντικά άρθρα, 290 & 290

Δύο άρθρα με σημαντικές αλλαγές που θεσπίζουν αυστηρές ποινές σε ορισμένες περιπτώσεις είναι το 290 που α φορά στις Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία και το 290Α που αναφέρεται στην επικίνδυνη οδήγηση. Το πρώτο απ αυτά που αφορά και στην τοποθέτηση παροδίων εμποδίων (όπως οι διαφημιστικές πινακίδες) προβλέπει ποινές κάθειρξης έως δέκα ετών σε περίπτωση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, πάνω από δέκα έτη για πρόκληση θανάτου και μέχρις ισόβια για πρόκληση μεγάλου αριθμού  θανάτων.

Οι ίδιες ποινές προβλέπονται αντίστοιχα και στο άρθρο για την Επικίνδυνη οδήγηση αν προκληθούν σοβαρός τραυματισμός,  θάνατος ή θάνατοι από οδηγό που «οδηγεί όχημα μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης, ή οδηγεί όχημα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης ή σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες, ή οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο ή προβαίνει κατά την οδήγηση σε επικίνδυνους ελιγμούς ή μετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες».

Ποινές σε τέτοια επίπεδα θεσπίζονται για πρώτη φορά. Παραθέτουμε αναλυτικά τα δύο άρθρα (τα έντονα γράμματα δικά μας).

Άρθρο 290

Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία

  1. Όποιος διαταράσσει την ασφάλεια της συγκοινωνίας στους δρόμους:

α) με καταστροφή, βλάβη ή μετακίνηση εγκαταστάσεων ή οχημάτων,

β) με τοποθέτηση ή διατήρηση εμποδίων,

γ) με αλλοίωση σημείων ή σημάτων ή με τοποθέτηση ή διατήρηση εσφαλμένων σημείων ή σημάτων, ή

δ) με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, τιμωρείται:

αα) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα,

ββ) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο,

γγ) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν στην περίπτωση των στοιχείων α΄ ή β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη άλλου ή προκάλεσε βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις,

δδ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

  1. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από αμέλεια τη διατάραξη της ασφάλειας της συγκοινωνίας από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 290Α

Επικίνδυνη οδήγηση

  1. Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόμους ή στις πλατείες:

α) οδηγεί όχημα μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης, ή

β) οδηγεί όχημα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης ή σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες, ή οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο ή προβαίνει κατά την οδήγηση σε επικίνδυνους ελιγμούς ή μετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες, τιμωρείται, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις:

αα) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα,

ββ) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο,

γγ) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν στην περίπτωση των στοιχείων α΄ ή β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις,

δδ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

  1. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου οδηγεί επικίνδυνα από αμέλεια και από την πράξη του αυτή προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.                                                                                                                                          Και η εγκατάλειψη θύματος;

Η νέα  διατύπωση του άρθρου 306 του ΠΚ για την έκθεση, διαφοροποιείται από την προηγούμενη αφαιρώντας το στοιχείο της πρόθεσης για αυτούς που εγκαταλείπουν αβοήθητα τα θύματα τους. Παρότι δίνει τη δυνατότητα επιβολής μικρότερων ποινών (κάθειρξης σε περίπτωση θανάτου) αν εφαρμοστεί από το δικαστικό σώμα και για τους οδηγούς θα διαφοροποιήσει συνολικά όλο το πλαίσιο αντιμετώπισης.

Οπωσδήποτε η μη κατάργηση του άρθρου 43 του ΚΟΚ για την εγκατάλειψη θα εξακολουθεί να δημιουργεί σύγχυση και δινομία που θα αποβεί προς όφελος των δραστών.

Παραθέτουμε το νέο και το παλιό άρθρο για την Έκθεση εδώ:

Άρθρο 306 – Νέος Π.Κώδικας (1/7/2019)

Έκθεση

  1. Όποιος εκθέτει άλλον και έτσι τον καθιστά αβοήθητο, καθώς και όποιος αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχει στην προστασία του ή που έχει υποχρέωση να το διατρέφει και να το περιθάλπει ή να το μεταφέρει, ή ένα πρόσωπο που ο ίδιος υπαίτια τραυμάτισε, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
  2. Αν η πράξη προκάλεσε στον παθόντα: α) βαριά σωματική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, β) θάνατο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.

Αρθρο 306 – Παλαιός Π. Κώδικας (1/1/51) αντι επιλόγου

  1. Όποιος εκθέτει άλλον και έτσι τον καθιστά αβοήθητο, καθώς και όποιος με πρόθεση αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχει στην προστασία του ή που έχει υποχρέωση να το διατρέφει και να το περιθάλπει ή να το μεταφέρει, ή ένα πρόσωπο που ο ίδιος το τραυμάτισε υπαίτια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
  2. Αν η πράξη προκάλεσε στον παθόντα: α) βαριά βλάβη στην υγεία του, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών·β) το θάνατό του, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον έξι ετών.

Αντι επιλόγου

Οι θεσπιζόμενες αλλαγές στο νέο ΠΚ σε σχέση με τα τροχαία εγκλήματα μπορούν να αποδειχθούν σημαντικές και να σταματήσουν ένα καθεστώς δεκαετιών ατιμωρησίας. Ωστόσο αυτό μένει να αποδειχθεί. Υπάρχουν σημαντικές παραλείψεις αλλά και σημαντικά ζητήματα που αφήνονται στην κρίση των δικαστικών αρχών που κατά τη γνώμη μας δεν είναι καθόλου βέβαιο πως θα ακολουθήσουν επίσης μια κατεύθυνση αλλαγής αντιμετώπισης του τροχαίου εγκλήματος.

Οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα επίσης θέτουν επιτακτικά θέμα αλλαγής και του Κ.Ο.Κ. ενός νομοθετήματος που εμπλουτίζεται διαρκώς με αντιφατικές τροπολογίες και που άρθρα του οποίου είναι σε ευθεία σύγκρουση με ανάλογα άρθρα του Ποινικού Κώδικα. Μια συζήτηση γι αυτό πρέπει να ξεκινήσει από Μηδενική βάση με συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων (Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Μεταφορών, Υγείας, Εσωτερικών) και των κοινωνικών φορέων, όπως οι οργανώσεις των θυμάτων.

Είχαμε εκφράσει μια πρώτη κριτική για τα προτεινόμενα στον Π.Κ. (ΕΔΩ). Σκοπός του σημερινού κειμένου δεν είναι η κριτική αλλά είναι περισσότερο να ενημερώσουμε για το τι αλλάζει από 1ης Ιουλίου, πράγμα που κανείς δεν ένιωσε την ανάγκη να κάνει.

Μετά από επτά χρόνια ενασχόλησης με το ζήτημα Τροχαία Εγκλήματα και  Δικαιοσύνη ο SOS Τροχαία Εγκλήματα βλέπει ένα μικρό βήμα να γίνεται. Για να γίνει αυτό συνετέλεσαν οι δικές μας επίμονες προσπάθειες. Μαζί με άλλες συλλογικότητες, την ΕΥθΥΤΑ – Ρόδου, τον ΕΣΥΠΡΟΤΑ – Ηρακλείου, τον ΠΡΟΤΑ- Χανίων, τις Μαμάδες στο Δρόμο, Ποδηλατικές οργανώσεις και οργανώσεις Πεζών διακηρύξαμε πως Χωρίς Δικαιοσύνη δεν θα υπάρξει Ειρήνη στους δρόμους.

– Όλοι μαζί αποδείξαμε για ακόμα μια φορά πως κανένας αγώνας δεν είναι μάταιος.

Πανελλαδικός σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα

Advertisements

Αρειος Πάγος: Αντισυνταγματικές οι περικοπές στις αποζημιώσεις θυμάτων τροχαίων.

Ετικέτες

Με απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που συνεδρίασε στις 21  Φεβρουαρίου 2019 και έγινε δημόσια γνωστή στις αρχές Ιουνίου (ΕΔΩ) κρίθηκαν οριστικά αντισυνταγματικές οι διατάξεις του νόμου Ν. 4092/2012, που επέβαλαν τον περιορισμό των αποζημιώσεων θυμάτων τροχαίων όταν αυτές έπρεπε να καταβληθούν από το Επικουρικό κεφάλαιο των ασφαλιστικών εταιριών. Ο νόμος αυτός πού λήστευε τα θύματα των θυμάτων τροχαίων (απο ανασφάλιστα οχήματα ή απο ασφαλισμένα σε εταιρείες που χρεοκόπησαν) προς όφελος των ασφαλιστικών ήταν έργο του τότε υπουργού Οικονομικών και νυν κεντρικού τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα σε συνεργασία με τον τότε γραμματέα του υπουργείου του (και στη συνέχεια βουλευτή) Χάρη Θεοχάρη, πρώην υπεύθυνο μηχανογράφησης της ΑΣΠΙΣ – ΠΡΟΝΟΙΑ.

Η σχετική πρόταση νόμου είχε τότε χαρακτηριστεί απο την επιστημονική επιτροπή της Βουλής ότι βρίσκετε στα όρια της Συνταγματικότητας, μη συμβαδίζουσα με τις Οδηγίες της ΕΟΚ προς τις οποίες έχουμε εναρμονιστεί, και με πολλά ζητήματα που υπόκεινται σε δικαστική εκτίμηση, ενώ η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων την είχε χαρακτηρίσει «κατάπτυστη» και υπαγορευμένη από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Όπως αναφέρει η απόφαση της Ολομέλειας «η διάταξη του τέταρτου άρθρου του Ν. 4092/2012 καταργεί δραστικά την αστική αυτή απαίτηση των παθόντων για αποκατάσταση της ζημίας τους και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, που προκλήθηκε για σωματικές βλάβες σε τροχαίο ατύχημα.

Κατά συνέπεια, είναι ασυμβίβαστη προς τη διάταξη του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, αφού τείνει σε αδικαιολόγητη αποστέρηση περιουσιακού στοιχείου των ως άνω προσώπων, χωρίς να συντρέχουν λόγοι δημόσιας ωφέλειας.

Και τέτοιο λόγο δεν συνιστά το ταμειακό απλώς συμφέρον του Επικουρικού Κεφαλαίου το οποίο ουσιαστικά επιχειρείται να διασφαλιστεί με την ως άνω διάταξη, όπως προκύπτει από την Αιτιολογική έκθεση του Ν.4092/2012, κατά την οποία με τις διατάξεις αυτές σκοπείται να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίο

Προφανώς και προκύπτει σοβαρό πολιτικό ζήτημα για τον εντιμότατο κο Κεντρικό Τραπεζίτη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά δεν ανησυχούμε, έχει αποδείξει ότι κάτι τέτοια δεν τον απασχολούν. Προφανώς θα πρόκειται για συνωμοσία εναντίον του.

Την ταλαιπωρία που προκάλεσε σε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες θύματα τροχαίων ποιος τη λογαριάζει. Εντύπωση προκαλεί πάντως πως τα ΜΜΕ που τόσο συχνά ασχολούνται με τον κο Στουρνάρα, σίγησαν για το θέμα. Σεβασμός στον κο τραπεζίτη ή αλληλεγγύη στους παρόχους διαφημίσεων ασφαλιστικές εταιρείες;

Την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου μπορείτε να δείτε: ΕΔΩ

Διαβάστε σχετικές αναρτήσεις την περίοδο που ψηφίστηκε ο νόμος:

158 βουλευτές κατάργησαν τις αποζημιώσεις των θυμάτων τροχαίων εγκλημάτων: ΕΔΩ

11 τροποποιήσεις πάνω στην τροπολογία Στουρνάρα που την κάνουν ακόμα χειρότερη: ΕΔΩ

Ευρωπαική Ομοσπονδία Θυμάτων Τροχαίων: Έκκληση να καταψηφιστεί η τροπολογία Στουρνάρα: ΕΔΩ

Serial Killers στους ελληνικούς δρόμους.

Ετικέτες

,

To 1995, στην Αθήνα, νεαρός που οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα, και είχε κάνει χρήση οινοπνευματωδών ποτών προκάλεσε δύο θανατηφόρες τροχαίες συγκρούσεις μέσα σε έξη μήνες.

(Στην υπόθεση και στη μάταιη προσπάθεια του τότε εισαγγελέα Αρείου Πάγου να μετατραπεί η δίωξη του συγκεκριμένου από ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση έχουμε αναφερθεί αναλυτικά:(ΕΔΩ)

Λίγα χρόνια νωρίτερα, και λίγα χρόνια αργότερα μια και εδώ είχαμε να κάνουμε με σειρά συμβάντων, νεαρός (που στη συνέχεια μεγάλωσε) στο Ηράκλειο Κρήτης, εμπλεκόμενος σε τρία διαφορετικά τροχαία προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων. Ιστορία ευρέως γνωστή τοπικά και όχι μόνο. Στο πρώτο απ αυτά  δεν είχε καν άδεια οδήγησης όντας ανήλικος. Στα επόμενα ήταν πλέον διπλωματούχος…

Στις 14 Ιουνίου 2009 στη Θεσσαλονίκη στην περιφερειακή οδό στο ύψος της Θέρμης ο δικηγόρος Δημήτριος Ρ., οδηγώντας μεθυσμένος μια  Porsche Cayenne, χτύπησε από πίσω το αυτοκίνητό τους και σκότωσε τον 52χρονο μουσικό Γιώργο Κωνσταντινίδη, έναν από τους πρωτοπόρους της τζαζ στην Ελλάδα, και την 22χρονη φοιτήτρια του τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιωάννα Καλεσοπούλου ενώ επέστρεφαν από την εργασία τους. Ο δράστης που ήταν υπότροπος,  είχε σκοτώσει το 1997 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μια πεζή, αρνήθηκε να δώσει αίμα επικαλούμενος… θρησκευτικούς λόγους. Αν και η άρνηση αλκοτέστ ισοδυναμεί  για τις δικαστικές αρχές αποδοχή ότι η συγκέντρωση είναι πάνω από 1,1gr/Lt και παρότι ο δράστης ταυτόχρονα έκανε ελιγμούς και έτρεχε με ταχύτητα μεγαλύτερη των 180 km/h παραπέμφθηκε για πλημμέλημα και η άδεια οδήγησης του αφαιρέθηκε αμέσως μετά το συμβάν για έξη μήνες, όπως προβλέπει ο ΚΟΚ για τους χρήστες μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, και στη συνέχεια του επεστράφη .

Δύο χρόνια μετά το συμβάν ο δράστης ήταν υποψήφιος σύμβουλος στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση τελεσιδίκησε στο Εφετείο Θεσσαλονίκης το 2016 με συνολική καταδίκη του δράστη για τους δύο φόνους:  6 εξαγοράσιμα χρόνια…

Και τις δυο φορές (πρωτόδικα και στο Εφετείο) ο δράστης δεν παρέστη καν στη δίκη έκανε όμως αίτηση αναίρεσης στον  Άρειο Πάγο, ο οποίος την απέρριψε και επικύρωσε  την απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Ο δράστης, «συμφώνως τω νόμω», εξακολουθεί να κατέχει άδεια οδήγησης και να κυκλοφορεί στο οδικό δίκτυο.

Γιώργος Κωνσταντινίδης – Ιωάννα Καλεσοπούλου

Στις 28 Νοεμβρίου 2015, ξημέρωμα Σαββάτου, στη Σκάλα Βλαχιώτη Λακωνίας, γνωστός έμπορος της περιοχής οδηγώντας με μεγάλη ταχύτητα μια μεγάλη BMW κτύπησε από πίσω ένα μικρό ATOS στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες προκαλώντας το θάνατο της 44χρονης συνοδηγού Σοφίας Δημητρίου, μητέρας δυο παιδιών, και τον τραυματισμό της οδηγού. Ο δράστης εγκατέλειψε τα θύματα του και συνελήφθη αρκετές ώρες μετά. Όπως έγινε αμέσως  γνωστό, πέντε χρόνια πριν,  στους Μολάους είχε τραυματίσει θανάσιμα ένα πεζό τον οποίο παρέσυρε οδηγώντας βυτιοφόρο. Μετά την σύλληψη του ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος και με την άδεια οδήγησης του από τον εισαγγελέα και παραπέμφθηκε για να δικαστεί για δυο ακόμα πλημμελήματα (ανθρωποκτονία «από αμέλεια» και εγκατάλειψη θύματος – πλημμέλημα για τους οδηγούς σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κ.Ο.Κ.). Αδιασταύρωτες πληροφορίες φέρουν τον δράστη να έχει εμπλακεί στο παρελθόν και σε τρίτο θανατηφόρο τροχαίο.

Η σφραγίδα της «αμέλειας» στο αυτοκίνητο που επέβαινε η Σοφία Δημητρίου

Αυτές είναι κάποιες από τις γνωστές περιπτώσεις όπου οδηγοί έχουν πραγματοποιήσει σειρά φόνων στους ελληνικούς δρόμους. Προφανώς και δεν είναι οι μόνες. Κάποιες τις μάθαμε από τα ΜΜΕ, κάποιες από τις οικογένειες των θυμάτων που είναι μέλη του συλλόγου μας.

Ο αποτροπιασμός του κοινωνικού συνόλου για τον serial Killer της Κύπρου, τον ίλαρχο Νίκο Μεταξά ή Ορέστη, μας έφερε στο μυαλό αυτές τις περιπτώσεις serial Killers των ελληνικών δρόμων και την ανοχή και κατανόηση με την οποία η δράση τους έγινε αποδεκτή από αρχές και κοινωνία.

Όσοι έχουν στοιχειώδεις γνώσεις αυτού που ονομάζουν «νομικό μας πολιτισμό» γνωρίζουν βέβαια ότι οι δράστες όλων των παραπάνω εγκλημάτων δεν κρατήθηκαν ούτε για μία ημέρα για καμία από τις πράξεις τους. Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές είχαν υποπέσει σε πλημμελήματα, δηλαδή ανθρωποκτονίες «από αμέλεια»,  άνθρωποι καθ υποτροπή ή καθ έξη αμελείς…

Αλλά το συγχωρητικό νομικό μας σύστημα (απαραίτητο όταν επιλέγεις να έχεις ένα μη συγχωρητικό δίκτυο κυκλοφορίας) πάει ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Σ όλους αυτούς τους Serial Killers των δρόμων δεν αφαιρέθηκε καν η άδεια οδήγησης. Δόθηκε και ξαναδόθηκε ακόμα μια ευκαιρία,(ή όσες ευκαιρίες θα χρειαστούν) για να μη στερηθούν το ύψιστο αγαθό της δημοκρατίας. Το δικαίωμα του οδηγείν.

Ο νομοθέτης «ξέχασε» να προβλέψει κάποια ποινή αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για τους φονιάδες της ασφάλτου. Ακόμα και για τους υπότροπους.

«Ξέχασε» επίσης να προβλέψει πως οδηγοί που σκοτώνουν ή αφήνουν ανάπηρο έναν άνθρωπο χωρίς να έχουν άδεια οδήγησης δεν δικαιούνται στη συνέχεια να βγάλουν άδεια οδήγησης.

Άπειρα τα σχετικά συμβάντα όπου οι δράστες παρουσιάζουν στο δικαστήριο που θα γίνει  καμία πενταετία μετά το φόνο άδεια οδήγησης που έβγαλαν στο μεταξύ και που από το δικαστήριο συνήθως εκτιμάται σαν θετική  πράξη.

Τι να πρωτοθυμήσουμε;

‘Oτι ο οδηγός μηχανής δράστης του τριπλού τραυματισμού, με εγκατάλειψη των 7χρονων διδύμων Maciorowski και της μητέρας σε διάβαση πεζών στην οδό Πατησίων τον Ιούνιο του 2012 δεν είχε άδεια οδήγησης;

‘Οτι ο μεθυσμένος οδηγός ΙΧ που προκάλεσε το θάνατο της 21χρονης Αφροδίτης Σεβαστάκη και του 64χρονου πατέρα της Γιώργου (και τον σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του)  στις Μοίρες Ηρακλείου το Δεκέμβρη του 2015 δεν είχε επίσης άδεια οδήγησης;

Ότι ο ανήλικος οδηγός ΙΧ που προκάλεσε το θάνατο της 13 χρονης Κατερίνας Κυροπούλου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας το Δεκέμβρη του 2017 δεν είχε φυσικά άδεια οδήγησης;

Ότι ο μεθυσμένος και υπό την επήρεια ουσιών οδηγός ΙΧ που, στο Νιοχώρι Αιτωλοακαρνανίας που έριξε το ΙΧ σε διώρυγα και προκάλεσε το θάνατο των 29 χρονων επιβατών Στεφανίας Μουλαρά και Άκη Κάκου δεν είχε άδεια οδήγησης;

Άκης Κάκος – Στεφανία Μουλαρά

Ο νομοθέτης “ξέχασε”, οι δράστες “αμέλησαν”, οι άνθρωποι… χάθηκαν.

Πάνω από εξήντα χρόνια τώρα δεκάδες χιλιάδες νεκροί και πολύ περισσότεροι ανάπηροι στους ελληνικούς δρόμους. Δεκάδες κυβερνήσεις και εκατοντάδες νομοσχέδια και τροπολογίες για την οδική ασφάλεια. Διαδοχικοί προβληματισμοί και παρεμβάσεις  για το πώς είναι δυνατόν να επεκταθεί ο αριθμός αυτών που μπορούν να πάρουν άδεια οδήγησης. Προβληματισμοί για τους ηλικιωμένους, νόμοι για τους ανήλικους και πάει λέγοντας. Φυσικό είναι μετά από τόση αφοσίωση στο ποιοι θα πάρουν άδεια οδήγησης να μην περισσεύει σκέψη για το αν από κάποιους πρέπει να αφαιρεθεί.

Αυτά σε μια χώρα που το 88% των ανθρωποκτονιών οφείλεται σε τροχαίες συγκρούσεις. Μια ακόμα κυβερνητική θητεία λήγει χωρίς κανείς να ασχοληθεί με το θέμα. Υπάρχει άραγε λόγος να αισιοδοξούμε πως θα ασχοληθεί ο, όποιος, επόμενος;

     SOS Τροχαία Εγκλήματα

Διαβάστε: Άμεση αφαίρεση της άδειας οδήγησης από τους δολοφόνους της ασφάλτου!

24km/h (15 μίλια) το όριο ταχύτητας στο κέντρο του Λονδίνου!

Ετικέτες

Ο Δήμος του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι το κέντρο της πόλης (Square Mile), μια περιοχή όπου 513.000 εργαζόμενοι μετακινούνται καθημερινά, θα είναι η πρώτη περιοχή στο Ηνωμένο Βασίλειο με όριο ταχύτητας τα 15 μίλια /ώρα (24km/h). Η απόφαση που πάρθηκε μετά από δημόσια διαβούλευση 54 προτάσεων, περιλαμβάνει επίσης εκτεταμένες πεζοδρομήσεις και αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής για τη μείωση της κυκλοφορίας κατά 25% μέχρι το 2030 και κατά 50% μέχρι το 2044.

Στην περιοχή ήδη από τον Ιούλιο του 2014 ο Δήμος είχε επιβάλει το όριο των 20 μιλίων/ώρα (32km) (ΕΔΩ) οι επιπτώσεις του οποίου εκτιμήθηκαν ως απόλυτα θετικές με αποτέλεσμα να προχωρήσει στην περαιτέρω μείωση του.

City of London. 2014: 20mph zones

Η Alastair Moss, πρόεδρος της Επιτροπής Σχεδιασμού και Μεταφορών στην City of London Corporation, δήλωσε:  «Ο Δήμος του Λονδίνου είναι ένα από τα πιο καλά διασυνδεμένα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου με 15 σταθμούς Υπόγειου Σιδηρόδρομου απο τους οποίους διέρχονται επτά διαφορετικές γραμμές του Μετρό, οκτώ κεντρικούς σταθμούς λεωφορείων με πολλές διαδρομές και ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων».

Ο Stephen Edwards, Διευθυντής Πολιτικών και Επικοινωνιών της συλλογικότητας Living Streets, σχολιάζει: «Οι χαμηλότερες ταχύτητες σε περιοχές με μεγάλη συμφόρηση, όπου εργάζονται τεράστιοι όγκοι ανθρώπων, είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της ασφάλειας των ανθρώπων. Οι χαμηλότερες ταχύτητες όχι μόνο σώζουν ζωές, συμβάλλουν επίσης εξαιρετικά στην προσπάθεια των ανθρώπων να αισθάνονται πιο άνετα το περπάτημα. Αυτό θα βοηθήσει τους ανθρώπους να επιλέξουν υγιεινότερους και καθαρότερους τρόπους μετακίνησης. Αυτή η εξαιρετική παρέμβαση δείχνει ότι ο Δήμος του Λονδίνου έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει ότι το Square Mile θα είναι προσβάσιμο σε όλους και ένα εύκολο, ελκυστικό και υγιεινό μέρος για εργασία, διαβίωση, μάθηση και επίσκεψη«.

Εντύπωση προκαλεί βέβαια το γεγονός πως ο Δήμος του Λονδίνου ανακοίνωσε αυτές τις προτάσεις εν μέσω προεκλογικής περιόδου των Δημοτικών εκλογών στην Ελλάδα. Έγκυροι αναλυτές κάνουν λόγο για μια σαφή προβοκάτσια σε βάρος του συνόλου των ελλήνων υποψηφίων αυτοδιοικητικών, συνηθισμένη πρακτική της βρετανικής διπλωματίας. Φυσικά και κανείς υποψήφιος μας δεν πρόκειται να ενδώσει και να υιοθετήσει παρόμοιες προτάσεις ασύμβατες με το DNA, το ταμπεραμέντο και τον πολιτισμό του Έλληνα.

Ανώνυμες πηγές θέλουν επιτροπή υποψηφίων να έχει απευθυνθεί στις Βρυξέλλες, μια και το Η. Βασίλειο εξακολουθεί να παραμένει στην Ευρωπαική Ένωση, ζητώντας τη μεταφορά του συντελεστή Ταχύτητας που χάνει το Λονδίνο, στις δικές μας πόλεις κατά το πρότυπο της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης. Υπόθεση εξαιρετικά επείγουσα μια και πιθανό Brexit θα σημάνει απώλεια αυτής της δυνατότητας.

Να σημειωθεί ότι το Η. Βασίλειο βρέθηκε και πέρσι στην πεντάδα των πιο ασφαλών χωρών της Ευρώπης στον τομέα οδική ασφάλεια, ενώ η Ελλάδα, για μια ακόμη φορά,  στην πεντάδα των χωρών με τις χειρότερες επιδόσεις. Την προηγούμενη χρονιά επίσης το ελληνικό κοινοβούλιο εξαίρεσε την παραβίαση των ορίων ταχύτητας από τις ιδιαίτερα επικίνδυνες παραβάσεις.

ΠΗΓΗ: express.co.uk

Άκης, Στεφανία, Γεράσιμος: Τρεις ζωές χαμένες… για λίγα μέτρα σίδερο.

Ετικέτες

,

14/10/2018: Άκης Κακός ετών 29, Στεφανία Μουλαρά ετών 29. Δυο ζωές στο χώμα, δύο σπίτια έκλεισαν η κοινωνία του Νεοχωρίου Μεσολογγίου συγκλονισμένη. Η πολιτεία απoύσα.

26/5/2019: Γεράσιμος Τσαγκάρης ετών 20, η κοινωνία του Νεοχωρίου συγκλονισμένη, η πολιτεία απούσα.

Τρεις ανθρώπινες ζωές σε διάστημα επτάμισι μηνών, σ ένα τόσο μικρό μέρος, θύματα τροχαίων τα οποία κατέληξαν σε διώρυγα και πνίγηκαν.

Γονείς που έχασαν τα παιδιά τους, αδέρφια που έχασαν τα αδέρφια τους όλοι μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε χωρίς αυτούς. Ο χρόνος σου λένε θα σου απαλύνει τον πόνο, λάθος ο χρόνος είναι ένας αργός θάνατος.

Και η πολιτεία τι έκανε για τις διώρυγες που δεν έχουν προστατευτικά;; Τίποτα αδιαφορία, τι έγινε εάν χάσαμε τα παιδιά μας τον Οκτώβριο; Τίποτα!!!

Έπρεπε να χαθεί και ο Γεράσιμος.

Και τι έγινε που χάθηκε θα αλλάξει κάτι; Πόσα παιδιά ακόμα πρέπει να κλάψουμε στις διώρυγες;

Που είναι η Περιφέρεια να βάλει τα προστατευτικά;; Πόσες φορές ακόμα πρέπει να πάρω τηλέφωνο να μιλήσω με την Περιφέρεια να κλάψω να τους παρακαλέσω να μην χάσουμε αλλά παιδιά; Το μόνο που ακούω από αυτούς είναι φθηνές δικαιολογίες και κάπως έτσι αναγκάζεσαι να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου.

Δε θέλουμε άλλο θάνατο θέλουμε τα αδέρφια μας πίσω, οι μάνες μας θέλουν τα παιδιά τους,αλήθεια μπορεί κάποιος να φανταστεί πως ένιωσαν τα αδέρφια μας όταν έβλεπαν να χάνετε η ζωή τους;;

Λίγα μέτρα σίδερο, λίγα χρήματα από αυτά που τρώνε τόσα χρόνια οι πολιτικοί και θα είχαν σωθεί τα παιδιά. Τρεις ζωές στο χώμα για κάποια ευρώ για λίγα μέτρα σίδερο τρία παιδιά που δε πρόλαβαν να χαρούν την ζωή τους να εκπληρώσουν τα όνειρα τους. Εχετε όλοι σας μερίδιο ευθύνης εσείς που χωρίς ίχνος ντροπής μας ζητήσατε να σας ψηφίσουμε Αφού πρώτα μας θάψατε τα παιδιά μας. Εσεις που στη προεκλογική σας εκστρατεία δεν είχατε στα σχέδια σας την κατασκευή προστατευτικών. Εσείς σκοτώσατε τα αδέρφια μας.

Δε θα ξεχάσω ποτέ το πρωί που χτύπησε το τηλέφωνο και μου είπαν “σκοτώθηκε η αδερφή σου”. “Χάσαμε την Στεφανία μας μαζί με τον Άκη”.

Δε θα ξεχάσω τώρα που με πήραν και μου είπαν “σκοτώθηκε ο Γεράσιμος” στη διώρυγα και αυτός. Δε θα ξεχάσουμε ποτέ ότι μας σκοτώσατε τρία παιδιά.

Δε θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Για λίγα μέτρα σίδερο μας αφήσατε ακρωτηριασμένους και μας θάψατε τα παιδιά.Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ σε όλο αυτό που μας κάνατε, δε θα ξεχάσουμε τα τρία παιδιά,τα αδέρφια μας,θα ζούμε για να τιμωρηθείτε εσείς που μας τα πνίξατε και εσείς που μας τα σκοτώσατε. Θα ζω για να δικαιωθούν τα παιδιά μας, μόνο για αυτό.

“Όσοι με το Χάρο γίναν φίλοι

Με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη

Στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι

Πάντα γελαστοί και γελασμένοι”, είχε τραγουδήσει ο αείμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος στο ζεϊμπέκικο «Πάντα γελαστοί».

Γιατί αυτοί που έφυγαν νωρίς έτσι άξαφνα, άφησαν ανεξίτηλο το χαμόγελο και τη δύναμή τους. Σαν να ήρθαν να μας διδάξουν και έφυγαν…

Ας τους θυμόμαστε σαν τους δασκάλους μας που μας έμαθαν το «μάθημα της ζωής».

Εις το επανιδείν αδέρφια μας.

Βικτωρια

Σημείωση: Ξημερώματα της Κυριακής στο Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, 77χρονος οδηγός ΙΧ, συγκρούστηκε με μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 19χρονος στρατιώτης Γεράσιμος Τσαγκάρης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο τελευταίος. Ο οδηγός του δικύκλου ανασύρθηκε νεκρός μέσα από παρακείμενο αυλάκι, όπου είχε καταλήξει μετά το τροχαίο. (ΕΔΩ)

Διαβάστε επίσης: Στεφανία, η αδερφή μου ετών 29 (ΕΔΩ) και Άκης Κάκος, ετών 29 (ΕΔΩ)

 

Προεκλογικές δολοφονίες που δεν απασχολούν κανένα.

Ετικέτες

,

Με μια ομοβροντία  κάθε είδους τροχαίων αφήσαμε πίσω την παγκόσμια εβδομάδα οδικής ασφάλειας του ΟΗΕ (6-12 Μαίου) και μπήκαμε στην τελική ευθεία για τις τριπλές εκλογές της 26ης Μάη.

Επιβεβαιώνοντας πως o  βασικός χώρος πραγμάτωσης των τροχαίων εγκλημάτων είναι σήμερα η πόλη, τόπος συγκέντρωσης της πλειοψηφίας του πληθυσμού, δομημένη και αρχούμενη σύμφωνα με τις επιταγές της αυτοκινητοβιομηχανίας και του πετρελαικού και κατασκευαστικού συμπλέγματος, τα πρόσφατα τροχαία εγκλήματα λες και είχαν σκηνοθετηθεί σαν μέρος της  προεκλογικής εκστρατείας, του κοινού νήματος που διαπερνά την συντριπτική πλειοψηφία των εκατοντάδων συνδυασμών και των χιλιάδων υποψηφίων που «εκτίθενται» (sic) σ αυτές τις εκλογές. Η συζήτηση για την “ασφάλεια στην πόλη” έχει ανάψει για τα καλά και κάθε συνδυασμός και  υποψήφιος πρέπει  να πεί κατι γι αυτήν. Αλλά η συζήτηση καθόλου (ή με ελάχιστες εξαιρέσεις) δεν αφορά την Οδική Ασφάλεια σε μια χώρα που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 9 στις 10 ανθρωποκτονίες πραγματοποιούνται στο οδικό δίκτυο.

Στην μεγάλη τους πλειοψηφία τα τελευταία τροχαία εγκλήματα πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους, είχαν άμεση σχέση με την ταχύτητα και αποτέλεσαν μια άμεση – έμπρακτη αμφισβήτηση του δικαιώματος των πεζών να κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο συμπεριλαμβανομένων των διαβάσεων και των νησίδων.

Η αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων είναι διαρκής. Στο δρόμο δεν χωράμε όλοι. Σ αυτές τις συνθήκες η επιβίωση των ισχυρών αποτελεί «φυσική επιλογή». Και ο σιδερόφρακτος μηχανοκίνητος άνθρωπος είναι προφανώς ισχυρότερος και ανθεκτικότερος από τον άοπλο και απροστάτευτο πεζό, από το ανθρώπινο σώμα.

Αναπόφευκτα αποτελέσματα:

Τετάρτη 9 Μαίου,  9 και 30 το πρωί, στο κέντρο της Αθήνας, Πατησίων και Μηθύμνης, “νεαρός που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα στο κέντρο της πόλης, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, ανέβηκε σε διαχωριστική νησίδα και χτύπησε τις δύο γυναίκες ηλικίας 53 και 51 ετών, εκτοξεύοντας τες σε άλλα οχήματα του αντίθετου ρεύματος”.  (ΕΔΩ). Λίγες ημέρες μετά απεβίωσε η 51χρονη που νοσηλεύονταν στην εντατική, ενώ η 53χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Ο δράστης, μετά το συμβάν, αφέθηκε ελεύθερος και με την άδεια οδήγησης του.

Σάββατο 11 Μαίου, 12 το μεσημέρι, στο Χαλάνδρι στην Δουκίσης Πλακεντίας μια 40χρονη οδηγός ΙΧ ανέβηκε με το όχημα της πάνω στη διαχωριστική νησίδα όπου εργάζονταν  δυο τοπογράφοι με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα τον ένα, 44 ετών και σοβαρά τον άλλο, 30 ετών. Ο οδηγός διερχόμενης μοτοσυκλέτας στο αντίθετο ρεύμα όπου κατέληξε το αυτοκίνητο τραυματίστηκε ελαφρά, καθώς βγήκε εκτός δρόμου για να το αποφύγει.  (ΕΔΩ)

Τετάρτη 15 Μαίου, ξημερώματα στη Λεωφόρο Κηφισίας, ρεύμα ανόδου, στο ύψος της Αρκαδίας, μια οδηγός ΙΧ χτύπησε θανάσιμα ένα πεζό:  “Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και είχε ως αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να εκσφενδονιστεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας” (ΕΔΩ)

Σάββατο 18 Μαίου, ξημερώματα στην οδο Θησέως, στην Καλλιθέα, 19χρονη πεζή που επιχείρησε να περάσει την διάβαση πεζών, χτυπήθηκε, τραυματίστηκε σοβαρά και εγκαταλείφθηκε απο οδηγό ΙΧ (μαύρο Smart) που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα. To αυτοκίνητο εντοπίστηκε  την επομένη και ο δράστης εμφανίστηκε υπό τηλεοπτική κάλυψη πέντε μέρες μετά γαι να δηλώσει “συντετριμμένος” και να αφεθεί αμέσως ελεύθερος μια και εκτός του ότι ο σοβαρός τραυματισμός ανθρώπου σε τροχαίο θεωρείται πλημμέλημα, επίσης πλημμέλημα θεωρείται και η εγκατάλειψη θύματος από τους οδηγούς. Το θύμα αφού χειρουργήθηκε εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Νίκαιας. (ΕΔΩ).

Τα ενδεικτικά αυτά περιστατικά (απο τα λίγα που γνώρισαν δημοσιότητα), όλα απο περιοχές της Αθήνας μόνο απαισιοδοξία μπορούν να προκαλέσουν για το μέλλον της ζωής στην πόλη κάτω απο οποιαδήποτε δημοτική (και όχι μόνο ) αρχή.

Δεν είναι ο ρόλος μας η κατανομή ευθυνών σε σχέση με κάθε συγκεκριμένο συμβάν. Αυτές, ακόμα και αν σε κάποια απο τα περιστατικά είναι προφανείς, θα προκύψουν από την εμπεριστατωμένη ανάλυση των συμβάντων.

Αυτό που μας αφορά κύρια είναι η σιγή ασυρμάτου απ όλους τους συνδυασμούς και τους υποψήφιους για τα παραπάνω (και τόσα) άλλα περιστατικά. Δεν μιλάμε για την “έκφραση της λύπης” που οι υποψήφιοι νιώθουν υποχρέωση να δηλώσουν αλλά για την ίδια την αναγνώριση της ύπαρξης του προβλήματος και την τοποθέτηση πάνω σε κεντρικά ζητήματα που θα συμβάλουν στη λύση του.

Αναρωτιέται κανείς, ιδιαίτερα εν όψει εκλογών:

α) πόσες ζώνες ήπιας κυκλοφορίας με όριο τα 30 km/h, έχουν εξαγγελθεί για τις ελληνικές μεγάλες πόλεις, την στιγμή που σ όλες τις ευρωπαικές (και όχι  μόνο) πόλεις ήδη αυτές αποτελούν εκτεταμένη πραγματικότητα αλλά ακόμα πιο εκτεταμένη προοπτική. Θεωρούν εν πάσει περιπτώσει, οι εγγυητές της ασφάλειας, κάποια ταχύτητα στο οδικό δίκτυο ως υπερβολική και επικίνδυνη  και ποια είναι αυτή;

β) πόσα πεζοδρόμια και πόσες νησίδες θα διαπλατυνθούν για την ασφαλή χρήση απο τους πεζούς (και όχι για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων η για “παράνομο” παρκάρισμα). Πόσα φανάρια θα ρυθμιστούν ώστε η λειτουργία τους να διευκολύνει την ασφαλή μετακίνηση των πεζών (και όχι την επιτάχυνση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων) αποτρέποντας ταυτόχρονα των εγκλωβισμό των πεζών πάνω στις νησίδες.

γ) πόσοι, ασφαλείς σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, ποδηλατόδρομοι προτείνουν να κατασκευαστούν στην διάρκεια τους θητείας και πού. Ή μήπως τη λύση θα δώσουν με την γενίκευση τους ασυνάρτητες πατέντες στα πλαίσια των “πολιτικών του εφικτού” όπως η χρήση του λεωφορειόδρομου από τους ποδηλάτες, χωρίς μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30km και χωρίς διαπλάτυνση της λωρίδας ώστε να υπάρχει το αναγκαίο όριο απόστασης ασφαλείας σε περίπτωση προσπέρασης.

Σταματάμε μόνο σ αυτά γιατί είναι απόλυτα ενδεικτικά της αποδοχής από την συντριπτική πλειοψηφία και συνδυασμών της σημερινής πραγματικότητας των πόλεων σαν φυσιολογικής, φυσικής και αποδεκτής.

Είναι απίστευτο το ότι θέλουν να μας πείσουν πως η ίδια η ζωή αλλά και η όποια  ποιότητα της   απειλείται από οτιδήποτε άλλο εκτός από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία που πραγματοποιεί με την ενθάρρυνση τους επίδειξη δύναμης.

Σε μια εποχή που το οδικό δίκτυο των πόλεων έχει μετατραπεί σε κρεατομηχανή και η ατμόσφαιρα σε θάλαμο αερίων είναι φυσικό αυτοί που “δεν βλέπουν” αυτά τα προβλήματα να αντιλαμβάνονται τις εκλογές ως πανηγύρι: επιστροφή πινακίδων και αδειών οδήγησης για τους παραβάτες, έκρηξη της παράνομης υπαίθριας διαφήμισης με πρωτοστατούντες τους ίδιους που ανησυχούν για την …ασφάλεια μας.

Φαίνεται τελικά πως καθήκον κάθε συνεπούς υποψηφίου είναι να αποκρύψει πως όλοι είμαστε υποψήφια θύματα. Και χρειάστηκαν πολλές εκλογές αρχόντων για να φτάσουμε ως εδώ.

Η ιδεολογικοπολιτική επιλογή πρόοδος= αυτοκίνητο σημάδεψε επί δεκαετίες την ελληνική κοινωνία. Ο θάνατος στο δρόμο και η αναπηρία κατά συνέπεια έγιναν και γίνονται αποδεκτές σαν αναπόφευκτες παράλληλες απώλειες.

Με την ελπίδα να μη μας πετύχει κανείς στο πεζοδρόμιο ή στη νησίδα πηγαίνοντας για την κάλπη, ας ψάξουμε μέχρι και  την τελευταία στιγμή μπας και υπάρχει κάποιος συνδυασμός ή υποψήφιος που διαψεύδει όσα αναφέραμε παραπάνω.

Πέντε μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό και την εγκατάλειψη της 19χρονης: ελεύθερος και με την άδεια οδήγησης του. Την Κυριακή θα πάει και να ψηφίσει. Στις επόμενες εκλογές ίσως να είναι και υποψήφιος. Δεν έκανε και κάτι το σημαντικό… Δυο πλημμελήματα.
Αυτή είναι η θέση των δραστών όταν η θέση των θυμάτων είναι στις εντατικές ή στα νεκροταφεία.

Παράνομη υπαίθρια διαφήμιση. Το προεκλογικό πανηγύρι προετοιμάζει την μετεκλογική κανονικότητα

Ετικέτες

Μέσα στο γενικευμένο μπάχαλο με τις αφίσες πάσης φύσεως υποψηφίων και συνδυασμών να προβάλλονται σε όλα τα παράνομα μέρη δεν ήταν δυνατόν οι διαχειριστές των ικριωμάτων της Λεωφόρου Αθηνών να αφήσουν την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Πέντε μήνες με κενά τα παράνομα διαφημιστικά πλαίσια είναι πολλοί.

Δεν υπάρχει καμιά ανάγκη  εν όψει εκλογών να τηρούμε προσχήματα!

Απολαύστε υπεύθυνα!

 

Μια Σύμπραξη του Δήμου Αθηναίων και των πραγματικών αρχόντων της πόλης. Σχετικά: ΕΔΩ

Ανοικτή επιστολή προς όσους ζητούν την ψήφο μας για το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο.

Ετικέτες

Οι τροχαίες συγκρούσεις αποτελούν παγκόσμια ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα Δημόσιας Υγείας. Η Ευρώπη αν και ασφαλέστερη συγκριτικά με  τις υπόλοιπες ηπείρους στον τομέα οδική ασφάλεια, θρηνεί κάθε χρόνο πάνω απο 25.000 νεκρούς από τροχαία και πολλούς περισσότερους σοβαρά τραυματίες  οι περισσότεροι από τους οποίους θα ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους με μια αναπηρία. Οι επιπτώσεις  του τροχαίου τραύματος είναι ιδιαίτερα σημαντικές τόσο στα άμεσα θύματα  όσο και στο ευρύτερο οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον.

Για δεύτερη συνεχή δεκαετία (2001-2010 & 2011-2020) οι στόχοι που τέθηκαν επισήμως  για περιορισμό των θανάτων από τροχαία σε Ευρωπαικό επίπεδο κατά 50% δεν επετεύχθησαν.  Τα επίσημα αποτελέσματα εμφανίζουν μεγάλη απόκλιση από τους τεθέντες στόχους και τα πέντε τελευταία χρόνια δεν επετεύχθη καμιά ουσιαστική προόδος σ αυτόν τον τομέα. Η επανάληψη της ίδιας λογικής (50% μείωση) για τρίτη δεκαετία δείχνει μια εθιμοτυπική αντιμετώπιση του προβλήματος που προκαλεί αμφισβήτηση στην κοινή γνώμη και ιδιαίτερα στις οικογένειες των θυμάτων για την πρόθεση αποτελεσματικότητας της υιοθετημένης  πολιτικής.

2011 -2020 Στόχος και Πραγματικότητα. Πηγή ETSC

2011 -2020: Στόχος και Πραγματικότητα. Πηγή ETSC

Περαιτέρω προβληματισμό προκαλεί το γεγονός πως κάθε ευρωπαική χώρα είναι «ελεύθερη» να διαχειριστεί όπως νομίζει το πρόβλημα. Κάθε χώρα μπορεί να έχει διαφορετικά όρια ταχύτητας, διαφορετικά  όρια συγκέντρωσης αλκοόλ στο αίμα, διαφορετικές διοικητικές ποινές για τους παραβάτες διαφορετική ποινική αντιμετώπιση για τους παραβάτες που σκοτώνουν και διαφορετικό ύψος αποζημίωσης για την απώλεια ζωής ή την αναπηρία.

Οι εκλογές για το ευρωπαικό κοινοβούλιο θεωρούνται σημαντικές για το μέλλον της Ευρώπης. Αυτό το μέλλον όμως περιλαμβάνει και την εξάλειψη των τροχαίων συγκρούσεων και του τροχαίου τραύματος καθώς και των άλλων επιπτώσεων της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στην υγεία των πολιτών της Ευρώπης;

Ζητάμε απ όσους συμμετείχαν μέχρι σήμερα στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο και όσους επιδιώκουν να εκλεγούν σ αυτό μια καθαρή απάντηση:

– Θεωρούν ή όχι το τροχαίο τραύμα, πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα τους νέους, σαν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα Δημόσιας Υγείας στην Ευρώπη, ;

Αν η απάντηση σ αυτo τo ερώτημα είναι θετική θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν  υποστήριξαν ή θα υποστηρίξουν την θέση πως το θέμα της οδικής ασφάλειας σε ευρωπαικό επίπεδο ανήκει στην αρμοδιότητα  του Επιτρόπου Υγείας (και κατ επέκταση σε κάθε χώρα των υπουργείων Υγείας) και όχι του επιτρόπου Μεταφορών  και των υπουργείων Μεταφορών  κάθε χώρας.

Δυστυχώς όλα τα προηγούμενα χρόνια σε ευρωπαικό επίπεδο καμία πρωτοβουλία δεν αναλήφθηκε για τα παραπάνω θέματα από τον επίτροπο Υγείας, όχι λόγω προσωπικής ανεπάρκειας αλλά λόγω του ότι θεωρείται «θεσμικά αναρμόδιος».

Σαν πολίτες της Ευρώπης, σαν συλλογικότητες που εκπροσωπούν θύματα τροχαίων συγκρούσεων θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν στην περίπτωση που θα εκλεγείτε ως μέλος τους Ευρωπαικού Κοινοβουλίου αν θα υποστηρίξετε την διαιώνιση αυτής της κατάστασης ή την ΑΜΕΣΗ ριζική αλλαγή της στη λογική πως όλα τα αναφερθέντα αποτελούν προβλήματα Δημόσιας Υγείας και σαν τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Δυστυχώς όλα τα προηγούμενα χρόνια στο Ευρωπαικό κοινοβούλιο ενώ συγκροτήθηκαν κάθε είδους επιτροπές  απέτυχαν όλες οι προσπάθειες για την συγκρότηση μιας επιτροπής Οδικής Ασφάλειας λόγω έλλειψης ικανού αριθμού ενδιαφερομένων…

Θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν θεωρείτε αναγκαία την ύπαρξη μια τέτοιας επιτροπής και αν θα συμμετείχατε σ αυτήν ή αν όπως την θεώρησε επι χρόνια η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, την θεωρείτε και σεις περιττή ή σημαντική αλλά για κάποιους άλλους.

Με εκτίμηση

Πανελλαδικός σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα

Αθήνα 14 Μαίου 2019                                                                                             Παρόμοιο κείμενο (ΕΔΩ) απευθυνόμενο στους υποψήφιους ευρωβουλευτές όλων των χωρών εξέδωσε και η IRVP  (Διεθνής Συνεργασία Θυμάτων Τροχαίων) στην οποία μαζί με 95 άλλες οργανώσεις απ όλο τον κόσμο ανήκει ο SOS Τροχαία Εγκλήματα.

Το υπουργείο λειτουργούσε μέσα εκεί, μα η δικαιοσύνη ήταν απ’ έξω…

Ετικέτες

Στο πλαίσιο της 5ης παγκόσμιας εβδομάδας οδικής ασφάλειας του ΟΗΕ (6 -12 Μαίου) την Παρασκευή 10 Μαίου στις 11 το πρωί μαζευτήκαμε έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης για να διαμαρτυρηθούμε για την πάγια αδιαφορία του να ασχοληθεί με το θέμα των τροχαίων συγκρούσεων και των θυμάτων τους.

Με κεντρικό σύνθημα Χωρίς Δικαιοσύνη δεν θα υπάρξει Ειρήνη στους Δρόμους στην διαμαρτυρία είχαν καλέσει ο SOS Τροχαία Εγκλήματα, οι Μαμάδες στο Δρόμο, η ΕΥΘΥΤΑ – Ρόδου και ο ΕΣΥΠΡΟΤΑ – Ηρακλείου.

Έχοντας καταθέσει επανειλημμένα υπομνήματα στο παρελθόν και έχοντας ζητήσει από τον Οκτώβρη του 2018 μέχρι σήμερα τρεις φορές συνάντηση με τον υπουργό χωρίς να ποτέ λάβουμε ουδεμία απάντηση δεν περιμέναμε φυσικά ότι η συγκέντρωση μας θα είχε απτά αποτελέσματα.

Πράγματι σύντομα ενημερωθήκαμε πως ο υπουργός είχε άλλες υποχρεώσεις και αδυνατούσε να μας δεχθεί και η εκπρόσωπος του μας πρότεινε να συναντηθούμε για να συζητήσουμε με τον γραμματέα του υπουργείου κο Σάρλη.

Έχοντας συναντηθεί με τον κο Σάρλη προ διετίας και συζητήσει διεξοδικά τις θέσεις  του συλλόγου μας απαντήσαμε πως δεν έχουμε κάτι νέο να συζητήσουμε ξανά με τον κο Σάρλη ο οποίος γνωρίζει αναλυτικά τις θέσεις μας και συνάντηση μαζί του θα είχε νόημα μόνον αν είχε να μας ανακοινώσει κάποιες αποφάσεις. Για μας η μόνη συνάντηση με πραγματικό νόημα θα ήταν αυτή με τον υπουργό.

Μετά απ αυτά καμία συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε. Συγκεντρωθήκαμε στην είσοδο του υπουργείου μη επιτρέποντας την είσοδο και έξοδο οχημάτων σ αυτό για δύο ώρες και αποχωρήσαμε. Αυτή ήταν μια πρώτη παρέμβαση. Θα επανέλθουμε πιο δυναμικά και θαμαστε πάντα παρόντες όπου χρειαστεί γιατί όπως έχει αποδειχτεί χωρίς την δικιά μας δράση η πολιτεία δεν πρόκειται ποτέ να σχεδιάσει και να ασκήσει μια συστηματική πολιτική πρόληψης των τροχαίων εγκλημάτων και πολύ περισσότερο δεν θα σεβαστεί ποτέ τη Μνήμη και τα Δικαιώματα των θυμάτων.

Επειδή στην ελληνική πολιτεία οι πολιτικές αλλάζουν όχι μόνο όταν αλλάζουν τα κόμματα που κυβερνούν αλλά και όταν αλλάζουν οι  υπουργοί του ιδίου κόμματος δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τον τότε γενικό γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης κο Κ. Κοσμάτο να αναγγέλλει στην Δημόσια τηλεόραση τις επερχόμενες αλλαγές στο θέμα Τροχαία Εγκλήματα και Δικαιοσύνη στις 9 Μαρτίου 2016. Όλα αυτά πετάχτηκαν στα σκουπίδια λίγες μέρες μετά όταν ο κος Κοντονής διαδέχθηκε τον κο Παρασκευόπουλο, ενώ αγνοείται η τύχη τους απ όταν ο κος Καλογήρου διαδέχθηκε τον κο Κοντονή.

5η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Ο.Η.Ε.- 6 εως 12 Μαίου 2019

Ετικέτες

5η Παγκόσμια εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Ο.Η.Ε. –  6 εως 12 Μαίου 2019

Η 5η παγκόσμια εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αφιερωμένη στην ανάγκη συγκρότησης ενός Ηγετικού επιτελείου για την Οδική Ασφάλεια, ξεκινάει τη Δευτέρα 6 Μαίου.

Λίγους μήνες πριν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε δημοσιοποιήσει τα στοιχεία για το 2018,  με σαφείς αρνητικές εξελίξεις, επισημαίνοντας την αύξηση των τραυματισμών από τροχαίες συγκρούσεις παγκόσμια.

1.350. 000 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στους δρόμους του κόσμου το 2018! Πολλοί περισσότεροι ήταν οι σοβαρά τραυματίες.

Το 2018 το τροχαίο τραύμα αποτέλεσε την 8η αιτία θανάτου παγκόσμια, όταν το 2000 αποτελούσε την 10η.

Δυστυχώς επιβεβαιώνεται με μαθηματική ακρίβεια η πρόβλεψη του Π.Ο.Υγείας, από το 2.000, πως «αν δεν ληφθούν ουσιαστικά μέτρα το 2030 οι τροχαίες συγκρούσεις θα αποτελούν το 5ο αίτιο θανάτου και θα προκαλούν 2.400.000 θανάτους  το χρόνο». Ήδη σήμερα οι τροχαίοι τραυματισμοί είναι το 1ο αίτιο θανάτου για τα παιδιά 5 εως 14 ετών και για τους νέους 15 εως 29 ετών παγκόσμια.

Λίγους μήνες πριν το Ευρωπαικό Συμβούλιο για την Ασφάλεια στις Μεταφορές επεσήμανε πώς αν και συγκριτικά με τις υπόλοιπες ηπείρους η Ευρώπη είναι σε καλύτερη θέση στο επίπεδο Οδικής Ασφάλειας, για 5η συνεχή χρονιά δεν παρατηρήθηκε ουσιαστική πρόοδος στον περιορισμό των θανάτων και των τραυματισμών από τροχαία σε Ευρωπαικό επίπεδο. Σα συνέπεια, για δεύτερη συνεχή δεκαετία, δεν επιτεύχθηκε ο στόχος  που είχε τεθεί να περιοριστούν κατά 50% οι θάνατοι από τροχαίες συγκρούσεις.

Η Ελλάδα αν και από την έναρξη της οικονομικής κρίσης εμφάνισε σημαντική πτωτική τάση  στον αριθμό θανάτων από τροχαίες συγκρούσεις, εξακολουθεί να παραμένει πάντα στην ομάδα με τις χειρότερες επιδόσεις σε ευρωπαικό επίπεδο με τριπλάσια πιθανότητα θανάτου ή τραυματισμού στο οδικό δίκτυο συγκριτικά με τις ασφαλέστερες ευρωπαικές χώρες.

Κανένας θάνατος στο δρόμο δεν είναι αποδεκτός!

Παρότι ο Π.Ο.Υγείας αλλά και οι χώρες που εμφάνισαν ουσιαστικά αποτελέσματα στον δραστικό περιορισμό των τροχαίων συγκρούσεων και των θυμάτων τους επιμένουν πως: «Οι τροχαίες συγκρούσεις είναι προβλέψιμες. Άρα μπορούν να προληφθούν!» πολύ λίγοι μάλλον θέλουν να τους ακούσουν. Το «Όραμα Μηδέν», η πολιτική άποψη πως με ένα μακροπρόθεσμο ρεαλιστικό σχέδιο που θα προκύψει από τον συντονισμό των υπηρεσιών και την συμμετοχή της κοινωνίας μπορούμε να εξαλείψουμε τους τροχαίους τραυματισμούς αν και είναι η μόνη πολιτική για την οδική ασφάλεια στον πλανήτη που είχε πραγματικά αποτελέσματα παραμένει εξαιρετικά μειοψηφική.

Φαίνεται πως υπάρχουν πληθυσμοί διαθέσιμοι για να εξοντωθούν και οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι νέοι, θεωρούνται “φονεύσιμοι”…

Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε μια αντίστροφη πορεία, να σταματήσουμε απλά να καταγράφουμε τους νεκρούς όπως συμβαίνει εδώ και 70 χρονια, μπορούμε να το κάνουμε μέσα από την συγκρότηση ενός Ηγετικού επιτελείου για την Οδική Ασφάλεια με την ισότιμη συμμετοχή εκπροσώπων των υπουργείων Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Μεταφορών, Δικαιοσύνης και όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών φορέων.

Ενός επιτελείου που θα έχει σαν στόχο το «Όραμα Μηδέν» και που θα επιδιώξει η χώρα μας μέσα στην προσεχή τριετία να βρίσκεται στην πεντάδα με τις ασφαλέστερες χώρες της Ευρώπης.

Είναι σαφές σε όλους όσους έχουν ασχοληθεί έμπρακτα με το θέμα Οδική Ασφάλεια πως στη χώρα μας υπάρχει ένα δυναμικό ανθρώπων τόσο στις υπηρεσίες Υγείας, όσο και στην Τροχαία και στην Πυροσβεστική που έχει και τη γνώση και τη  θέληση και την ευαισθησία να παλέψει για να γίνει αυτό πράξη.

Αλλά το αν θα μπορέσει να το κάνει είναι καθαρά απόφαση ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

 

5/5/2019                         Πανελλαδικός σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα

Την Παρασκευή 10 Μαίου ο SOS Τροχαία Εγκλήματα καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας απο τις 11πμ  μπροατά στο υπουργείο Δικαιοσύνης: ΕΔΩ

Γιατί: Χωρίς Δικαιοσύνη δεν θα υπάρξει Ειρήνη στους Δρόμους!