Ετικέτες

Την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και με αφορμή την επερχόμενη Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Συγκρούσεων, κατόπιν αιτήματος μας ο Πρόεδρος της Βουλής κος Ν. Βούτσης δέχθηκε αντιπροσωπεία του συλλόγου μας στην οποία συμμετείχαν οι Γ. Κουβίδης –πρόεδρος, Φ. Καρυδάκης – αντιπρόεδρος, Α. Κρητικός – γραμματέας και Μ. Σταυρουλάκης μέλος του Δ.Σ του SOS Εγκλήματα. Στη συνάντηση συμμετείχαν η αντιπρόεδρος της Βουλής κα Τ. Χριστοδουλοπούλου και ο γενικός γραμματέας της Βουλής κος Κ. Αθανασίου.

Από την μεριά μας αναλύθηκε η κατάσταση που επικρατεί στο ζήτημα της οδικής αν-ασφάλειας και της έλλειψης σεβασμού και Δικαιοσύνης για τα θύματα των τροχαίων. Στη διεξοδική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, ανάμεσα σε άλλα ζητήσαμε:

– την παρέμβαση του Προέδρου ώστε να υπάρξει συντονισμός των εμπλεκομένων στα ζητήματα υπουργείων ώστε να σταματήσουν μονόπλευρες ή αλληλοσυγκρουόμενες πρωτοβουλίες κα να ξεκινήσει μια συνολική ουσιαστική συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και πρώτα απ όλα τους συλλόγους που εκπροσωπούν θύματα που θα οδηγήσει στη λήψη δέσμης ουσιαστικών και αποτελεσματικών μέτρων.

–  να εξεταστεί άμεσα η αναβάθμιση της επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής ώστε να έχει αποφασιστικό λόγο σε όλα τα νομοσχέδια που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την οδική ασφάλεια και τα δικαιώματα των θυμάτων.

– να εκδοθεί από την Βουλή το εγχειρίδιο SAVE LIVES – πρόσφατη έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αναλύει τα κεντρικά θέματα σχεδιασμού μιας πολιτικής οδικής ασφάλειας. Το εγχειρίδιο (60 σελίδων) παραδόθηκε ηλεκτρονικά μεταφρασμένο στα ελληνικά και σελιδοποιημένο από το μέλος του συλλόγου μας Θ. Παρασκευά, έτοιμο προς εκτύπωση.

– να ξεκινήσει μια συστηματική ενασχόληση του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής με  το θέμα της οδικής ασφάλειας και των δικαιωμάτων των θυμάτων.

– να στηριχθούν οικονομικά οι δράσεις για την Ημέρα Μνήμης και την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων.

Στην συζήτηση που πραγματοποιήθηκε εξετάστηκαν τρόποι που θα οδηγήσουν σε μια ταχύτερη συντονισμένη και αποτελεσματικότερη δράση των εμπλεκομένων θεσμών. Περιμένουμε οι προβληματισμοί που θέσαμε και που στα περισσότερα σημεία τους έγιναν αποδεκτοί να οδηγήσουν σύντομα σε πρωτοβουλίες.

Αποφασίστηκε να εκδοθεί με χορηγία της Βουλής το εγχειρίδιο SΑVE LIVES σε 10.000 (δέκα χιλιάδες) αντίτυπα προκειμένου να διανεμηθεί δωρεάν στις υπηρεσίες Υγείας, τους ΟΤΑ, τις σχετιζόμενες Διευθύνσεις του υπουργείου Παιδείας και κάθε άλλο φορέα εμπλεκόμενο στο ζήτημα σχεδιασμού για την ασφαλή μετακίνηση και τον περιορισμό των τροχαίων συγκρούσεων. (Είναι η πρώτη φορά που θα εκδοθεί ντοκουμέντο του Π.Ο.Υγείας σχετικά με την οδική ασφάλεια στα ελληνικά…).

Μας ανακοινώθηκε επίσης η υποστήριξη των δράσεων μας σε σχέση με την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Συγκρούσεων και τα δικαιώματα των θυμάτων και πως θα συνοδευτεί και απο οικονομική στήριξη.

Ο SOS Τροχαία Εγκλήματα εκτιμά πως η συζήτηση είχε ένα ειλικρινή και ουσιαστικό χαρακτήρα και ελπίζει όσα συζητήθηκαν και όσα ανακοινώθηκαν να υλοποιηθούν το ταχύτερο.