Ετικέτες

Ενημερωτικό

Μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α) απο την αρμόδια Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας εγκρίθηκε στις 8 Αυγούστου 2022 η εγγραφή του Πανελλαδικού Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αριθμό μητρώου: 61367

Στο πλαίσιο της διαφάνειας όσον αφορά στη λειτουργία μας θα θέλαμε ακόμα μια φορά να διευκρινίσουμε πως ο σύλλογος μας στηρίζεται αποκλειστικά στις εισφορές μελών και φίλων, δεν εμπλέκεται σε Ευρωπαικά προγράμματα, δεν επιθυμεί σχέσεις με φορείς που αποτελούν μέρος του προβλήματος «τροχαία εγκλήματα» (αυτοκινητοβιομηχανία, κατασκευαστικές, πετρελαικές, ασφαλιστικές, εταιρίες αλκοολούχων ποτών κλπ), δεν έχει λάβει καμία επιδότηση απο Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ τα λιγοστά του αιτήματα για στήριξη δράσεων του απο μεγάλες εταιρείες μη σχετιζόμενες με το θέμα των τροχαίων οι οποίες επιχορηγούν πολλαπλές άλλες δραστηριότητες απορρίφθηκαν με τυπικές επιστολές. (Όλα τα σχετικά έχουν δημοσιοποιηθεί στο blog μας).

Πανελλαδικός σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα