Ετικέτες

Μια τεκμηριωμένη κριτική της Παγκόσμιας Συμμαχίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Οδική Ασφάλεια (μέλος της οποίας είναι και ο SOS Τροχαία Εγκλήματα) για τα βήματα οπισθοδρόμησης που έγιναν κατά  την πρόσφατη συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την βελτίωση της παγκόσμιας οδικής ασφάλειας

                                   ♦♦♦◊◊◊♦♦◊◊◊♦♦♦◊◊◊♦♦♦

Πάνω από το 80% των 73 εισηγήσεων που έγιναν στην ολομέλεια από τα Kράτη – Mέλη, στη συνάντηση υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της παγκόσμιας οδικής ασφάλειας (σύσκεψη υψηλού επιπέδου), που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2022 στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, περιλάμβαναν μια εθνική στρατηγική για την οδική ασφάλεια. Ωστόσο, μόνο το 21% περιλάμβανε κρατική χρηματοδότηση για την οδική ασφάλεια.

Η Παγκόσμια Συμμαχία ΜΚΟ για την Οδική Ασφάλεια εξέτασε εξονυχιστικά τις δηλώσεις στην ολομέλεια των κρατών μελών και την Πολιτική Διακήρυξη A/76/L.70 σε αντιπαραβολή με την Έκκληση για Δράση που συνέταξαν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις νωρίτερα αυτό το έτος.

Αν και το να μην αναφέρουν την στρατηγική οδικής ασφάλειας ή την κρατική χρηματοδότηση στη δήλωσή τους δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτές  δεν υπάρχουν, ό,τι λέγεται και  ότι δεν λέγεται σε μια τόσο άκρως πολιτική εκδήλωση είναι ένα βαρόμετρο για την πολιτική βούληση και τις προτεραιότητες. Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να μιλήσουν για δράση βασισμένη σε αποδείξεις, χωρίς να προχωρήσουν στην πορεία διαθέτοντας κονδύλια για αυτές τις δράσεις.

Η Σύνοδος Υψηλού Επιπέδου ήταν η πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την οδική ασφάλεια που έγινε ποτέ και ακολούθησε την έναρξη, το 2021, του Παγκόσμιου Σχεδίου για τη Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2021–2030. Ως εκ τούτου, η κοινότητα των ΜΚΟ για την οδική ασφάλεια προσδοκούσε ότι η συνάντηση υψηλού επιπέδου θα μπορούσε να είναι μια καταλυτική στιγμή για πραγματική ηγεσία, σαφή κατανομή πόρων και δέσμευση για εφαρμογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων για τη μείωση των θανάτων και τραυματισμών από τροχαία κατά 50%. έως το 2030. Φοβόμαστε ότι χωρίς ισχυρότερη απόδειξη από τα κράτη μέλη ότι θα διαθέσουν τους πόρους για την υλοποίηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων, δεν θα επιτύχουμε τον στόχο του 2030.

Οι ΜΚΟ έχουν έναν ρόλο, όπως ορίζεται στο Παγκόσμιο Σχέδιο, να καταστήσουν τις κυβερνήσεις τους υπεύθυνες. Η ανάλυση της Συμμαχίας υποστηρίζει αυτόν τον ρόλο. Παράλληλα με τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες των ΜΚΟ, αναπτύχθηκε ένας κατάλογος ελέγχου των ΜΚΟ, ο οποίος αντικατοπτρίζει την έκκλησή μας για δράση, και όσα αναφέρθηκαν και όσα δεν αναφέρθηκαν στις 73 δηλώσεις καταγράφηκαν συστηματικά. Η Συμμαχία αξιολόγησε επίσης την Πολιτική Διακήρυξη, A/76/L.70 σε σχέση με βασικούς δείκτες, συγκρίνοντάς τους με τη Διακήρυξη της Στοκχόλμης και το ψήφισμα του ΟΗΕ A/74/299, που κήρυξε τη Δεκαετία της Δράσης to 2020. Συγκεκριμένα, εξετάσαμε συγκεκριμένες λέξεις δράσης που υποδεικνύουν τη δύναμη της δέσμευσης και πόσο συγκεκριμένες είναι αυτές οι δεσμεύσεις. Βρείτε την πλήρη ανάλυσή μας για τις δηλώσεις ΕΔΩ και για την Πολιτική Διακήρυξη ΕΔΩ. Δείτε τα βασικά αποτελέσματα εδώ:

Βασικές παρατηρήσεις για τις εισηγήσεις στην ολομέλεια των κρατών μελών:

 • 72 εισηγήσεις έγιναν από μεμονωμένα κράτη μέλη και μία από την Ευρωπαϊκή Ένωση (που αντιπροσωπεύει 27 κράτη μέλη, 10 από τα οποία έκαναν τις δικές τους ατομικές εισηγήσεις).* Τα παρακάτω δεδομένα βασίζονται στις 73 εισηγήσεις.
 • Μόνο 11 (15%) των εισηγήσεων πραγματοποιήθηκαν από υπουργό της κυβέρνησης και 21 (29%) από άλλο στέλεχος υπουργείου ή της υπηρεσίας οδικής ασφάλειας. Οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τη μόνιμη αποστολή τους στον ΟΗΕ. Η ιδέα στο κάλεσμα για την πραγματοποίηση της συνάντησης υψηλού επιπέδου ήταν να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν Υπουργούς στις αντιπροσωπείες τους και ως εκ τούτου ο αριθμός αυτός είναι απογοητευτικός.
 • Δράση βασισμένη σε στοιχεία: Η αρχική πρόσκληση καλούσε τα κράτη μέλη «να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές και τα διδάγματα που αντλήθηκαν και να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την κινητοποίηση της πολιτικής βούλησης» στις δηλώσεις τους. 25 (34%) δηλώσεις ανέφεραν ότι το κράτος μέλος εφάρμοζε ή θα εφαρμόσει μια προσέγγιση Ασφαλούς Συστήματος. Ωστόσο, έλειπαν βασικές λεπτομέρειες που να είναι ευθυγραμμισμένες με το Ασφαλές Σύστημα. 23 (32%) δηλώσεις περιλάμβαναν τη διαχείριση της ταχύτητας και μόνο τέσσερις (5%) περιλάμβαναν το όριο 30 km/h, έναντι 37 (51%) δηλώσεων που ανέφεραν εκπαίδευση χρηστών του δρόμου και 36 (49%) δηλώσεων που ανέφεραν τη συμπεριφορά των χρηστών. Αυτό υποδηλώνει ότι η εφαρμογή ενός αληθινού ασφαλούς συστήματος, που αφαιρεί το βάρος από την προσωπική ευθύνη και την μεταθέτει στο σύστημα, μπορεί να είναι λιγότερο προηγμένη από ό,τι υπονοείται.
 • Στρατηγική, στόχος και επένδυση: 60 (82%) δηλώσεις ανέφεραν εθνική στρατηγική. 40 (55%) δηλώσεις ανέφεραν συγκεκριμένο εθνικό στόχο μείωσης των θανάτων από τροχαία ατυχήματα. Άλλοι 22 (30%) αναφέρθηκαν στον στόχο που ορίζεται στο Παγκόσμιο Σχέδιο ή στην Πολιτική Διακήρυξη. Ωστόσο, μόνο 15 (21%) από τις δηλώσεις ανέφεραν επενδύσεις στην οδική ασφάλεια και, από αυτές, μόνο τέσσερις ανέφεραν συγκεκριμένο αριθμό. Μια στρατηγική βασισμένη σε στοιχεία, ένας φιλόδοξος στόχος και η κατάλληλη χρηματοδότηση αντικατοπτρίζουν την πολιτική βούληση. Αυτή η έλλειψη προσοχής στη χρηματοδότηση είναι ιδιαίτερα απογοητευτική, δεδομένου ότι η προπαρασκευαστική συνάντηση τον Δεκέμβριο του 2021 για τη συνάντηση υψηλού επιπέδου επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στη χρηματοδότηση για την επίτευξη της Δεκαετίας Δράσης.
 • Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών: 34 (47%) δηλώσεις ανέφεραν συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Θα θέλαμε να είχαμε δει μεγαλύτερη αναγνώριση της αξίας και του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών.
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ για την Πολιτική Διακήρυξη:
 • Δράση βασισμένη σε αποδεικτικά στοιχεία: Στην Πολιτική Διακήρυξη χρησιμοποιείται σκληρή γλώσσα που βασίζεται σε ενέργειες για τις εθνικές στρατηγικές και στόχους και την εφαρμογή του Ασφαλούς Συστήματος. Ωστόσο, ο στόχος για το 2030 αποκλίνει από τα προηγούμενα έγγραφα και τον SDG 3.6, αναφερόμενος στη μείωση κατά 50% των θανάτων αλλά όχι για τους τραυματισμούς.
 • Πολιτική βούληση και επενδύσεις: Η Πολιτική Διακήρυξη δεν περιλαμβάνει δέσμευση για εγχώρια κρατική χρηματοδότηση, αναγνωρίζοντας μόνο τη σημασία της διεθνούς χρηματοδότησης για τη συμπλήρωση των εγχώριων πόρων και αναφέροντας ότι το Παγκόσμιο Σχέδιο αναγνωρίζει ότι οι ενέργειες πρέπει να υποστηρίζονται μέσω μακροπρόθεσμης διαρκούς δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Ενώ μπορεί να συναχθεί ότι περιλαμβάνεται και η εγχώρια κρατική χρηματοδότηση, πρόκειται για μια σοβαρή οπισθοδρόμηση από το ψήφισμα A/74/299 των Ηνωμένων Εθνών που καλούσε ρητά τα κράτη μέλη «να επενδύσουν περαιτέρω στην οδική ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των κατάλληλων προϋπολογισμών για θεσμικές και υποδομές για βελτιώσεις στους δρόμους ασφάλεια«
 • Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών: Εδώ φαίνεται άλλη μια οπισθοδρόμηση από το ψήφισμα Α/74/299 του ΟΗΕ στην Πολιτική Διακήρυξη. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η υπονοούμενη επανερμηνεία της «κοινής ευθύνης», η οποία αφαιρεί το βασικό στοιχείο της «πολυτομεακής συνεργασίας», υποδηλώνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη συμπεριφορά των χρηστών του δρόμου. Επίσης λείπει στην Πολιτική Διακήρυξη η προηγούμενη πρόσκληση στο ψήφισμα Α/74/299 των Ηνωμένων Εθνών προς τις κυβερνήσεις να προωθήσουν την «πολυτομεακή και πολυμερή συνεργασία». Το προηγούμενο έγγραφο αναφέρει συγκεκριμένα, όχι μόνο ΜΚΟ, αλλά και οργανώσεις νεολαίας και θυμάτων, καμία από τις οποίες δεν αναφέρεται στην Πολιτική Διακήρυξη.
 • Λογοδοσία: Η Πολιτική Διακήρυξη περιλαμβάνει τρία σημεία ελέγχου για την πρόοδο κατά την επόμενη πενταετία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και ο ΠΟΥ καλούνται να υποβάλουν έκθεση προόδου στην 78η και 80η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης (Σεπτέμβριος 2023 και 2025) και θα συγκληθεί δεύτερη συνάντηση υψηλού επιπέδου το 2026. Χαιρετίζουμε αυτό το θετικό βήμα που θα βοηθήσει ώθηση της λογοδοσίας των κυβερνήσεων για την επίτευξη του στόχου του 2030.

Ως αποτέλεσμα της Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου, καλούμε τις κυβερνήσεις μας να:

 • Διατηρήσουν την εστίαση στις δράσεις που βασίζονται σε στοιχεία εφαρμόζοντας μια προσέγγιση Ασφαλούς Συστήματος και ξεκινώντας με όρια 30 km/h εκεί όπου οι άνθρωποι μετακινούνται, ζουν και παίζουν. Διαπιστώνουμε μικρή πρόοδο στη Διακήρυξη, αλλά δεν ήταν εμφανής η ισχυρή αποδοχή σε επίπεδο χώρας.
 • Να δοθεί προτεραιότητα στις ενέργειες οδικής ασφάλειας που βασίζονται σε στοιχεία στους εθνικούς προϋπολογισμούς.
 • Να εμπλακεί ουσιαστικά η κοινωνία των πολιτών, ώστε να λαμβάνονται έξυπνες αποφάσεις για την οδική ασφάλεια σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης.

Για να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται αυτές οι προτεραιότητες, ζητούμε:

 • Τα κράτη μέλη να αναφέρουν συγκεκριμένα τις ζωές που σώθηκαν, τους τραυματισμούς που μειώθηκαν, τα χρήματα που δαπανήθηκαν και για το ποιο σκοπό δαπανήθηκαν κατά την 78η και 80η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2023 και το 2025.
 • Οι εθνικοί φορείς οδικής ασφάλειας να συμμετάσχουν στη διαδικασία υποβολής εκθέσεων και οι αρχηγοί κρατών να συμμετάσχουν στην επόμενη συνάντηση υψηλού επιπέδου το 2026.

Με 3.073 ημέρες να μένουν μέχρι το 2030, το παράθυρο για την επίτευξη του στόχου να μειωθούν οι θάνατοι και οι τραυματισμοί από τροχαία κατά 50% έχει περιοριστεί. Τώρα είναι η ώρα να δράσουμε.                   ____________________________________

*Έγιναν άλλες δύο δηλώσεις, αλλά δεν ήταν από κυβερνητικά όργανα.

 

Advertisement