Ετικέτες

 

 

 

 

Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2020

                                 Πανελλαδικός σύλλογος SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

                                              Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑΤΑΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

-ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του πανελλαδικού συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 στην Αθήνα, με συμμετοχή όλων των μελών του με μοναδικό θέμα την προκήρυξη Γενικής Συνέλευσης με θέματα:

Έγκριση οικονομικού απολογισμού, ισολογισμού και προυπολογισμού.

-Απολογισμό της δράσης του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου

-Προγραμματισμός των δράσεων του συλλόγου την επόμενη περίοδο.

-Διενέργεια εκλογών εφορευτικής επιτροπής, Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

-Τροποποίηση του Καταστατικού.

Κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου και προκειμένου η συνέλευση και  οι εκλογές να πραγματοποιηθούν σε περίοδο που είναι δυνατή η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή αποφασίστηκε ομόφωνα όπως με βάση το καταστατικό του συλλόγου και την σχετική νομοθεσία η Γενική Συνέλευση πραγματοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου στην Αθήνα, επί της οδού Πατησίων (28ηςΟκτωβρίου) 48, στον 4ο όροφο.

Α) την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 4μμ (απαιτουμένη απαρτία το ½ των ταμειακώς εντάξει μελών). Εάν δεν σχηματιστεί απαρτία συγκαλείται νέα συνέλευση:

Β) την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 4μμ στον ίδιο τόπο (απαιτουμένη απαρτία το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών). Εάν δεν σχηματιστεί απαρτία συγκαλείται νέα συνέλευση:

Γ) την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 4μμ στον ίδιο τόπο (απαιτούμενη απαρτία 21 ταμειακώς εντάξει μέλη). Η ψηφοφορία θα γίνει στο πλαίσιο της συνέλευσης.

Καλούνται όλα τα μέλη να τακτοποιηθούν ταμειακά (ετήσια συνδρομή ευρώ 30) και οι ενδιαφερόμενοι/ες να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής να το δηλώσουν ηλεκτρονικά στο  soste.gt@gmail.com  ή με επιστολή τους στον σύλλογο στην Διεύθυνση Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) 48  ΤΚ 106 82. Υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν και στην διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τις εγγραφές νέων μελών και για την ταμειακή τακτοποίηση.

για το Διοικητικό Συμβούλιο του πανελλαδικού συλλόγου “SOS Τροχαία Εγκλήματα»

                 Ο πρόεδρος                                     ο γενικος γραμματέας

                Γιώργος Κουβίδης                                 Αλέξανδρος Κρητικός

Πανελλαδικός Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα       www.soste.gr

Επικοινωνία: Πατησίων 48 Αθήνα, ΤΚ 106 82, e mail: soste.gr@gmail.com