Ετικέτες

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2020

Στις 22 Ιουλίου εκδόθηκε η ΚΥΑ 46526 με τίτλο «Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης».

Μια και δεν προηγήθηκε διαβούλευση η ύπαρξη της έγινε γνωστή την επομένη μ ένα καταιγισμό αρνητικών δημοσιευμάτων απ όλα τα ΜΜΕ. (Από το Πρώτο Θέμα μέχρι το Documento).

Ο SOS Τροχαία Εγκλήματα στις 26 Ιουλίου εξέδωσε ανακοίνωση  με τίτλο «Υπαίθρια Διαφήμιση, η επιστροφή… Κ.Υ.Α. προαναγγελθέντων θανάτων» και ζήτησε την άμεση απόσυρση της (ΕΔΩ).

Ακολούθησαν (ή και προηγήθηκαν) πλήθος άλλων ανακοινώσεων από πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς, κόμματα, ανθρώπους που παλιότερα ασχολήθηκαν με το θέμα (της απαλλαγής του δημόσιου χώρου από τις πινακίδες) κα. Δυο τουλάχιστον ερωτήσεις κατατέθηκαν για το θέμα στη Βουλή, από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΜΕΡΑ25.

Στις 30 Ιουλίου, από το γραφείο του υφυπουργού Εσωτερικών κου Λιβάνιου, που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των πέντε συναρμοδίων που υπογράφουν την ΚΥΑ εκδόθηκε ανακοίνωση που το κεντρικό της μήνυμα είναι ότι η ΚΥΑ όχι μόνο σέβεται απόλυτα την απόφαση  909/2007 του ΣτΕ, απόφαση σταθμό που λειτούργησε σαν οδηγός για το θέμα της υπαίθρια διαφήμισης, αλλά απλά εξειδικεύει κάποια θέματα και μάλιστα επιβάλει ένα αυστηρότερο πλαίσιο και την καθολική απαγόρευση των κάθετων πινακίδων στα στέγαστρα των στάσεων που έχουν μέτωπο προς την φορά κίνησης των οχημάτων. (ΕΔΩ)

Επειδή όσον μας αφορά το σημείο που εστιάσαμε ήταν αυτό ακριβώς (καθώς και η τοποθέτηση γιγαντιαίων πινακίδων σε πεζοδρόμους και πλατείες) επισημαίνοντας ότι η ΚΥΑ νομιμοποιεί την κάθετη, απευθυνόμενη προς τον οδηγό, διαφήμιση– μέσο απόσπασης προσοχής, στα στέγαστρα των στάσεων στους δρόμους όπου το όριο ταχύτητας είναι μέχρι και 70km/h, ας ξαναδούμε αν εμείς ή το γραφείο του κ. υφυπουργού κάνουμε «λάθος». Παραθέτουμε αρχικά το επίμαχο άρθρο (οι εμφάσεις δικές μας) για να μπορεί ο καθένας που το διαβάζει να έχει δική του γνώμη:

«ΚΥΑ 46526 – Άρθρο 4 Γ. Στέγαστρα στάσεων.

Η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων στα στέγαστρα στάσεων αναμονής των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών που βρίσκονται σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα των εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών οδών, καθώς και στα, εντός κατοικημένης περιοχής, τμήματα των εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών οδών που το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας για τα επιβατηγά οχήματα είναι ανώτερο των 70 χλμ/ώρα, επιτρέπεται μόνο στην παράλληλη, προς τον άξονα της οδού, πλευρά (πλάτη) αυτών, με την προϋπόθεση ότι η πλευρά αυτή ή τμήμα της προβλέπεται να είναι κλειστό. Η διαφήμιση επιτρέπεται και στις δύο όψεις των πλαισίων αυτών, εφόσον δεν είναι κάθετες προς τον άξονα οποιασδήποτε άλλης οδού. Στις λοιπές περιπτώσεις επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαισίων στην αντίθετη, προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας, πλευρά των στεγάστρων, μεγίστων διαστάσεων 1,40 m (οριζόντια διάσταση) επί 2,00 m (κατακόρυφη διάσταση), καθώς και στην, παράλληλη προς τον άξονα της οδού, πλευρά (πλάτη) αυτών, με την προϋπόθεση ότι οι πλευρές αυτές ή τμήμα αυτών προβλέπεται να είναι κλειστά. Όταν τοποθετούνται πλαίσια σε δύο πλευρές των στεγάστρων πρέπει στην πλάτη αυτών να εξασφαλίζεται ελεύθερη δίοδος μήκους τουλάχιστον ενός (1) μέτρου καθ’ όλο το ύψος αυτής. Η προβολή της διαφήμισης επιτρέπεται και στις δύο όψεις των πλαισίων αυτών. Τα ανωτέρω διαφημιστικά πλαίσια, επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόμενα και να προβάλλουν εναλλασσόμενα διαφημιστικά μηνύματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 5, 6, 7, 8 του άρθρου 3 του παρόντος».

                                                *

Θα ασχοληθούμε μόνο μ αυτό το καίριας σημασία θέμα παρότι υπάρχουν και αρκετά άλλα σημεία της ΚΥΑ που θέλουν πολύ συζήτηση.

  1. Κατ αρχάς η κάθετη με μέτωπο προς την φορά κίνησης των οχημάτων διαφήμιση στη χώρα μας είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ από το 2007 με την απόφαση 909 του ΣτΕ. Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κος Π. Πικραμμένος ως πρόεδρος του ΣτΕ έχει εκδικάσει υποθέσεις (ενδεικτικά: υπόθεση θανάσιμου τραυματισμού Δημήτρη Τσιώκου) και δικαίωσε τα θύματα καταδικάζοντας τις εταιρείες και τη «λογική» που συσχετίζει την τοποθέτηση κάθετων πινακίδων με τα όρια ταχύτητας. Ποιος ο λόγος λοιπόν μιας νέας ΚΥΑ που απαγορεύει ξανά τα ήδη απαγορευμένα; Αυτό συνιστά αυστηροποίηση;
  2. Αλλά ας μιλήσουμε επί της ουσίας: Αφού σύμφωνα με την «ερμηνευτική» του κου υφυπουργού: «Ειδικά για τις στάσεις λεωφορείων, για πρώτη φορά υπάρχει καθολική απαγόρευση τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων κάθετα στη φορά της κίνησης (και από τις δύο πλευρές) σε δρόμους με όριο άνω των 70 χλμ / ώρα, ενώ στους δρόμους με όριο ταχύτητας κάτω των 70 χλμ / ώρα επιτρέπεται μόνο στην αντίθετη της φοράς κίνησης των οχημάτων (άρθρο 4»). Αφού λοιπόν έτσι ερμηνεύεται το άρθρο 4, στο ότι δηλαδή σε κάθε περίπτωση, διαφημίσεις θα υπάρχουν μόνο την εξωτερική πλευρά των στάσεων (δεν θα τις βλέπουν οι οδηγοί αλλά μόνο όσοι κινούνται στο πεζοδρόμιο αντίθετα) ποιος ο λόγος να γίνει αυτός ο διαχωρισμός των δρόμων και η διαφορετική συλλογιστική και χωροθέτηση ανάλογα αν το όριο ταχύτητος είναι πάνω ή κάτω από 70km/h.  Εφ όσον οι διαφημίσεις δεν είναι στο οπτικό πεδίο του οδηγού, αλλά μόνον πεζών αρα δεν αποτελούν μέσο απόσπασης της προσοχής, τι σημασία έχει αν το όριο ταχύτητας στο δρόμο είναι 30,70, ή 110km/h; Γιατί η ΚΥΑ εισήγαγε αυτή  τη διαφορετική αντιμετώπιση;
  3. Η διάκριση αυτή μοιάζει ακατανόητη αλλά δεν είναι. Είναι η βάση για την νομιμοποίηση των κάθετων και με μέτωπο προς την φορά κίνησης διαφημίσεων. Οι συντάκτες της ΚΥΑ δεν παίζουν με τις λέξεις. Ξέρουν και τις χρησιμοποιούν πολύ σωστά. Κάνουν σαφή διάκριση ανάμεσα σε δυο πράγματα: το πλαίσιο και την διαφήμιση/διαφημίσεις που τοποθετείται/ουνται εντός αυτού. Το πλαίσιο αποτελεί ουσιαστικά μια «βιτρίνα» διπλής όψης όπου μπορείς να τοποθετήσεις διαφημίσεις είτε προς τη μία είτε προς την άλλη είτε και προς τις δύο πλευρές. Για την οδική ασφάλεια το προς τα πού θ ανοίγει το πλαίσιο για να τοποθετηθούν οι διαφημίσεις δεν έχει καμιά σημασία. Έχει κάποια σημασία το να ανοίγει απ την εξωτερική πλευρά για να μη παρενοχλούνται όσοι περιμένουν στη στάση.
  4. Το επίμαχο άρθρο ορίζει σαφώς ότι «επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαισίων στην αντίθετη, προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας, πλευρά των στεγάστρων» αυτό όσον αφορά στα πλαίσια, αλλά οι συντάκτες, και οι υπογράφοντες δεν μένουν εκεί, μιλάνε ξεχωριστά και για τις διαφημίσεις: «Όταν τοποθετούνται πλαίσια σε δύο πλευρές των στεγάστρων πρέπει στην πλάτη αυτών να εξασφαλίζεται ελεύθερη δίοδος μήκους τουλάχιστον ενός (1) μέτρου καθ’ όλο το ύψος αυτής. Η προβολή της διαφήμισης επιτρέπεται και στις δύο όψεις των πλαισίων αυτών». Αν δεν κάνουμε λάθος οι δύο πλευρές των στεγάστρων είναι η κάθετη και η παράλληλη στην κυκλοφορία. Η ΚΥΑ ορίζει λοιπόν ρητά πως ανεξάρτητα του πως τοποθετούνται τα πλαίσια, διαφημίσεις σ αυτά μπορούν να υπάρχουν και στις δύο όψεις των  πλαισίων άρα και προς την φορά της κυκλοφορίας.

Αυτό ήρθε να νομιμοποιήσει η ΚΥΑ «ακυρώνοντας» την απόφαση του ΣτΕ.

Υποστηρίξαμε από την αρχή και εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε πως η ΚΥΑ εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εταιρειών υπαίθριας διαφήμισης, αυξάνοντας την επικινδυνότητα στο οδικό δίκτυο, την αισθητική ρύπανση και καθιστώντας νομικά ανεύθυνους αυτούς που εγκαθιστούν μηχανισμούς απόσπασης προσοχής στο οδικό δίκτυο.

Να θέσουμε κι ένα ερώτημα που στη χώρα μας είναι προφανώς ρητορικό:

Πως είναι δυνατόν σε μια χώρα που σαν ένδειξη τιμής ως πρόεδρος της Δημοκρατίας επελέγη πρώην πρόεδρος του ΣτΕ και που αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επελέγη επίσης πρώην πρόεδρος του ΣτΕ, μια πενταμελής ομάδα υπουργών εκ των οποίων ο ένας απόφοιτος τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κ. Λιβάνιος), ο δεύτερος Μηχανολόγος Μηχανικός εξειδικευμένος στην Αεροναυπηγική (κ. Παπαθανάσης), η τρίτη Αρχαιολόγος (κ. Μενδώνη)  μαζί με δύο δικηγόρους, (κ. Χατζηδάκης και κ. Κεφαλογιάννης), να έχει τη δυνατότητα να εκδίδει ΚΥΑ καταστρατηγώντας τις αποφάσεις του ΣτΕ;;;!!!

 2 Αυγούστου 2020  πανελλαδικός σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα 

ΥΓ. Οποιοσδήποτε βγει και σήμερα μια βόλτα στην Αθήνα θα αναγνωρίσει πως κανένας πανικό δεν έχουν οι εταιρείες υπαίθριας διαφήμισης μετά την ΚΥΑ  46526 και την «αυστηροποίηση» που διατυμπανίζει ο υπουργός και ξεκίνησαν να αναπαράγουν τα ΜΜΕ: δεν θα βρει εύκολα κάθετο πλαίσιο σε στάση στο οποίο να μην είναι τοποθετημένες παράνομες κατά το ΣτΕ, παράνομες και κατά  το γραφείο τύπου του υπουργού διαφημιστικές πινακίδες.

Και η ΚΥΑ ισχύει από τις 22 Ιουλίου… Οι εταιρείες γιατί δεν τις μαζεύουν άραγε; Δεν φοβούνται;

Ή μήπως κι αυτοί καταλαβαίνουν την ΚΥΑ όπως την καταλαβαίνουμε και μείς;

Σαν απόφαση νομιμοποίησης.

scripta manent KYA 46526