Ετικέτες

Έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι το σύστημα εκπαίδευσης – εξέτασης των υποψηφίων οδηγών στη χώρα μας είναι αναχρονιστικό και ξεπερασμένο, είναι σάπιο και βρόμικο που δεν παίρνει εξωραϊσμό αλλά μόνο κατάργηση.

Έχουμε καταθέσει πλήθος προτάσεων, που τις μισές να εφάρμοζαν οι κατά καιρούς κυβερνώντες θα είχαμε απαλλαγεί από όλα αυτά τα άχρηστα που ταλαιπωρούν τους πολίτες αυτής της χώρας και που έχουν άμεση επίπτωση στην οδική ασφάλεια.

Μάλλον όμως κάνουμε λάθος!

Το σύστημα εκπαίδευσης – εξέτασης είναι σωστό!

Λείπει μονάχα μια συμβουλευτική διαδικασία που θα θωράκιζε τούτο κόσμημα!

Γι αυτό και οι «φύλακες» κάνουν απευθείας ανάθεση στην εκ του εξωτερικού εταιρεία «Manuel Picardi Consulting Services – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», Address: 18, Visconti di Modrone -20122 Milano ITALY, Α.Φ.Μ.: PCRMNL73H12F205, NUMERO PARTITA IVA 10355660969, Δ.Ο.Υ.: Milano, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης αδιάβλητης διαδικασίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης.

Με ένα μικρό τίμημα συνολικής δαπάνης δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ #14.880,00€#!! (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού , Ε.Φ. 1039 203-000000, ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες», οικονομικού έτους 2020.

Και τούτο γιατί όπως μελέτησαν και αποφάσισαν οι «Φύλακες»:

Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη

αδιάβλητης διαδικασίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης, με σκοπό την προαγωγή και τη

διασφάλιση της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας.!!

Εδώ νομίζουμε σταματά κάθε κακόβουλη σκέψη περί «τρωκτικών» του δημοσίου! Περί διασπάθισης του δημοσίου χρήματος! Περί ανομίας κ.λ.π.

Εκείνη η επιτακτική ανάγκη είναι που κάνει την διαφορά, είναι που φωτίζει όσα μέχρι σήμερα δεν μπορούσαμε να δούμε!!

Ένα θέμα τόσο σοβαρό τόσο καθημερινό, η οδική ασφάλεια, πάντα θα έχει χώρο δυστυχώς για «αρπακτικά και αρπακτές» ή καλύτερα θα έχει χώρο μόνο γι αυτούς.

Λευτέρης Μιχελάκης

Εκπαιδευτής Οδήγησης, Ηράκλειο Κρήτης