Ετικέτες

Στα πλαίσια της προσπάθειας για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή Πρώτων Βοηθειών γεγονός ιδαίτερα σημαντικό για την αντιμετώπιση και την έκβαση κάθε συμβάντος, το ΕΚΑΒ προσπαθώντας να αναβαθμίσει την μέχρι σήμερα δράση του σ αυτό το θέμα, προχώρησε στην έκδοση ενός σημαντικού Εγχειριδίου Πρώτων Βοηθειών για να χρησιμοποιηθεί στην Εκπαίδευση Ομάδων Πληθυσμού.

Στις πενηνταπέντε σελίδες του το εγχειρίδιο περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει κανείς προκειμένου να παράσχει ασφαλείς και αποτελεσματικές Πρώτες Βοήθειες.

Μπορείτε να το βρείτε αναρτημένο σε μορφή pdf  και να το εκτυπώσετε από: ΕΔΩ

Advertisements