Ετικέτες

Συνοψίζοντας την εμπειρία δεκάδων οικογενειών που έχασαν ανθρώπους τους σε τροχαία εγκλήματα στείλαμε στους συναρμόδιους υπουργούς μερικές προτάσεις για  την κατοχύρωση κάποιων στοιχειωδών δικαιωμάτων για τις οικογένειες των θυμάτων (άδειες, μεταθέσεις, μετεγγραφές φοιτητών κ.α.). Θα έπρεπε να ισχύουν εδώ και δεκαετίες, ελπίζουμε να ισχύσουν τουλάχιστον τώρα.

Αναμένοντας την απάντηση και εν όψει πιθανού διαλόγου κάθε συμπληρωματική πρόταση είναι ευπρόσδεκτη. (Προσοχή: προτάσεις σε σχέση με δικαιώματα των οικογενειών θυμάτων και όχι για την νομική αντιμετώπιση των τροχαίων.)

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2018

Προς αξιότιμους κ.κ.: Υπουργό Εργασίας, Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη , Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, Υπουργό Παιδείας, Υπουργό Εθνικής Αμύνης.

Κοινοποίηση: Πρόεδρο της Βουλής, Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας

ΘΕΜΑ: Ανύπαρκτα Δικαιώματα για τα Θύματα των Τροχαίων Συγκρούσεων. Αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις

Η ιστορία της μηχανοκίνησης στη χώρα μας είναι δυστυχώς μια ιστορία με δεκάδες χιλιάδες θανάτους εξ αιτίας των τροχαίων συγκρούσεων. Σταθερά επι δεκαετίες, βρεθήκαμε και βρισκόμαστε στις υψηλότερες ευρωπαικές θέσεις σε αριθμό θανάτων από τροχαία, αναλογικά με τον πληθυσμό.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, μέλη των οικογενειών των θυμάτων έχουν υποφέρει, και εξακολουθούν να υποφέρουν από αυτή τη βίαιη και παράλογη απώλεια. Δυστυχώς και πολλοί άλλοι θα προστεθούν ακόμα αν δεν αναληφθούν ριζικές μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην εξάλειψη των τροχαίων συγκρούσεων.

Παρά το γεγονός πως οι τροχαίοι τραυματισμοί αποτελούν για τη χώρα μας ένα τεράστιων διαστάσεων κοινωνικό πρόβλημα εδώ και δεκαετίες, καμιά νομοθετική πρωτοβουλία δεν υπήρξε για να αποδοθούν στα μέλη των οικογενειών των θυμάτων στοιχειώδη δικαιώματα ώστε να μπορέσουν να έχουν μια στοιχειώδη δυνατότητα αντιμετώπισης των αναρίθμητων πρακτικών προβλημάτων που συνοδεύουν το τρομακτικό συμβάν που καθορίζει την υπόλοιπη ζωή τους.

Παραθέτουμε στη συνέχεια πέντε σημεία που περιλαμβάνουν μερικά στοιχειώδη δικαιώματα που κάθε ευνομούμενη πολιτεία θα έπρεπε να θεωρεί ελάχιστες υποχρεώσεις της έναντι των οικογενειών των θυμάτων. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν συμπύκνωση της εμπειρίας και των προβλημάτων που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν μέλη του συλλόγου μας.

Καλούμε όλα τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα και συντονισμένα στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση ώστε να σταματήσουν να διαιωνίζονται τα επιπλέον μαρτύρια για τις οικογένειες των θυμάτων.

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση, με εκτίμηση                                            για το Δ.Σ. του SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ο πρόεδρος  Γιώργος Κουβίδης    ο γραμματέας Αλέξανδρος Κρητικός

 

Μετά το Τροχαίο- Σχέδιο Νομοθετικής Ρύθμισης για τα Δικαιώματα των Θυμάτων.

1. Σε περίπτωση θανατηφόρου τροχαίου συμβάντος ή σοβαρού τραυματισμού που οδηγεί σε  νοσοκομειακή νοσηλεία πέραν των δεκαπέντε ημερών οι συγγενείς πρώτου βαθμού του θύματος, εργαζόμενοι στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, δικαιούνται ειδική άδεια 25 εργασίμων ημερών μετ’ αποδοχών από την εργασία τους.

Την άδεια λαμβάνουν αμέσως μετά το συμβάν με απλή ενημέρωση του εργοδότη τους. Δικαιολογητικά που περιλαμβάνουν, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό θανάτου ή βεβαίωση νοσηλείας του τραυματία, προσκομίζονται εντός του χρόνου της ως άνω αδείας.

Μετά την λήξη της παραπάνω ειδικής άδειας, ο εργαζόμενος εάν το επιθυμεί μπορεί να λάβει συνεχόμενα και το ήμισυ της κανονικής του αδείας.

  1. Ειδική άδεια τριάντα ημερών λαμβάνουν στην ίδια περίπτωση και οι οπλίτες συγγενείς πρώτου βαθμού θυμάτων τροχαίων (θανόντων ή σοβαρά τραυματισθέντων) που υπηρετούν την θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις. Επιπλέον εάν το επιθυμούν οι οπλίτες δικαιούνται άμεσης μετάθεσης στον τόπο κατοικίας τους ή αναβολή της θητείας τους για ένα χρόνο.
  1. Φοιτητές/Σπουδαστές συγγενείς πρώτου βαθμού θυμάτων τροχαίων (θανόντων ή σοβαρά τραυματισθέντων) δικαιούνται μετεγγραφής σε ομοειδές εκπαιδευτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από το οικογενειακό εισόδημα τους, στον τόπο κατοικίας της οικογένειας τους. Το δικαίωμα ισχύει για ένα χρόνο από το συμβάν και τα εμπλεκόμενα ιδρύματα οφείλουν να το πραγματοποιήσουν το συντομότερο δυνατόν μετά την σχετική αίτηση και κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών  
  1. Εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς του Δημοσίου χωρίς καμία εξαίρεση, συγγενείς πρώτου βαθμού θυμάτων τροχαίων (θανόντων ή σοβαρά τραυματισθέντων) εάν το επιθυμούν μπορούν λάβουν μετάθεση σε προσωποπαγή θέση στον τόπο κατοικίας της οικογένειάς τους ή στην πλησιέστερη σε αυτόν υπηρεσιακή μονάδα. Η μετάθεση πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν από την υπηρεσία στην οποία ανήκουν. Στις περιπτώσεις τραυματισμών εφόσον αυτοί δεν οδηγήσουν σε μόνιμη αναπηρία >67%  η μετάθεση μπορεί να ανακληθεί από την υπηρεσία μετά διετία. Τα παραπάνω αφορούν και τους Ιατρούς ΕΣΥ, τα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Υπηρεσιών Ασφαλείας και υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής ρύθμισης που αφορά μεταθέσεις σε οποιονδήποτε τομέα του Δημοσίου.
  1. Εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα συγγενείς πρώτου βαθμού θυμάτων τροχαίων (θανόντων ή σοβαρά τραυματισθέντων) εάν η επιχείρηση στην οποία εργάζονται διαθέτει υποκαταστήματα δικαιούνται να μετατεθούν και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όμοια θέση εργασίας στο πλησιέστερο στην κατοικία τους υποκατάστημα της επιχείρησης. Ο εργοδότης οφείλει να ικανοποιήσει άμεσα το αίτημα αυτό μετά την υποβολή του.

Για πέντε έτη μετά το συμβάν απαγορεύεται ή για οποιονδήποτε λόγο απόλυση εργαζομένων συγγενών πρώτου βαθμού θυμάτων τροχαίων (θανόντων ή σοβαρά τραυματισθέντων).

Εάν η επιχείρηση στην οποία εργάζονταν κλείσει μέσα στο παραπάνω διάστημα θα εγγράφονται στο Ταμείο Ανεργίας για όλο το διάστημα μέχρι και την συμπλήρωση πενταετίας από το συμβάν.

Advertisements