Ετικέτες

Μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ, με απόφαση του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας (ΕΔΩ) ο γιατρός Γιώργος Κουβίδης, πρόεδρος του πανελλαδικού συλλόγου  SOS Τροχαία Εγκλήματα ορίστηκε μέλος του επταμελούς Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ.

Ο ορισμός αυτός είναι αποτέλεσμα της πρόθεσης του ΕΚΑΒ να ενεργοποιηθεί στο θέμα της πρόληψης των τροχαίων συγκρούσεων και να ενεργοποιήσει τον επι μακρόν ανενεργό «Τομέα Πρόληψης Ατυχημάτων», που θα έπρεπε να λειτουργεί στα πλαίσια του, σκοπος του οποίου είναι η μελέτη και η επιστημονική τεκμηρίωση  των αιτίων και η εισήγηση μέτρων πρόληψης. Τομέα που με βάση το νόμο (2345/1995)  αποτελεί το βασικό όργανο  πρόληψης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Από την μεριά του συλλόγου μας, και του προέδρου του η πρόταση έγινε αποδεκτή γιατί είναι πλήρως εναρμονισμένη με την αντίληψη μας πώς η αντιμετώπιση και ο περιορισμός των τροχαίων συγκρούσεων και του τροχαίου τραύματος απαιτεί την ενεργοποίηση της ίδιας της πολιτείας και των θεσμών της και δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθεί από εθελοντικές ή ιδωτικές επαγγελματικές οργανώσεις.

Ακόμα περισσότερο πιστεύουμε πως η ανάδειξη του θέματος των τροχαίων συγκρούσεων σαν θέματος Δημόσιας Υγείας είναι αυτή που μπορεί να οδηγήσει στο δραστικό περιορισμό τους και πως οι υπηρεσίες υγείας και οι εργαζόμενοι σ αυτές πρέπει να ανατρέψουν τον ρόλο που τους έχουν ορίσει, αυτόν του τελικού παθητικού αποδέκτη των συνεπειών των πράξεων και παραλείψεων που έχουν μετατρέψει το οδικό δίκτυο  στο πιο σημαντικό πεδίο παραγωγής τραύματος, θανάτου και αναπηρίας.

Ο μόνος Αποτελεσματικός και Ασφαλής Δρόμος είναι ο Δρόμος της Πρόληψης.

Αθήνα 1 Ιουνίου 2017

Πανελλαδικός σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα

 

Διευκρινήσεις:  α) Το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι εισηγητικό όργανο, δεν διοικεί το ΕΚΑΒ.  β) Η συμμετοχή  στο Επιστημονικό Συμβούλιο είναι άμισθη γ) Οι βασικές προτάσεις που θα υποβληθούν εκ μέρους μας θα δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Advertisements