Ετικέτες

Την Πέμπτη 18 Μαίου θα συζητηθεί στην ολομέλεια τιυ Ευρωπαικού Κοινοβουλίου Πρόταση Ψηφίσματος «σχετικά με τις οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση  (2017/2545(RSP)» με εισηγήτρια εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού την Karima Delli. (Δείτε το ψήφισμα: ΕΔΩ).

Με το ψήφισμα αυτό επιχειρείται για τρίτη φορά να ψηφιστεί από την ολομέλεια η κατάργηση του ωραρίου των επαγγελματιών οδηγών. Η πρώτη προσπάθεια έγινε το Μαίο του 2009 αλλά το Κοινοβούλιο την καταψήφισε. Ακολούθησε δεύτερη προσπάθεια το 2013 που πάλι καταψηφίστηκε. Το θέμα επανέρχεται για τρίτη φορά σε μια πιο light διατύπωση στην παράγραφο 32 του ψηφίσματος:

«32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα θέματα πρακτικής εφαρμογής σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, π.χ. συνήθεις είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οδηγοί αναγκάζονται να αναπαυθούν για κάποιον αριθμό ωρών, παρ’ όλο που απέχουν μόνο λίγα χιλιόμετρα είτε από την έδρα βάσης τους είτε από τον τόπο κατοικίας τους· καλεί την Επιτροπή να λάβει το γεγονός αυτό υπόψη κατά την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, της 15 Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών.» 

Η διατύπωση αυτή αν ψηφιστεί θα σημαίνει την νομιμοποίηση της παραβατικής συμπεριφοράς που ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα συχνή και με ολέθριες συνέπειες και φυσικά θα απαλλάξει τους ιδιοκτήτες από την υποχρέωση πρόσληψης δεύτερου οδηγού αν θέλουν να μη σταματά το όχημα τους.

Αυτά ενω ειναι γνωστό πως τα περισσότερα τροχαία σε αυτές τις κατηγορίες γίνονται πραγματικά λίγο πριν την άφιξη στον προορισμό και γενικά προς το τέλος της ώρας οδήγησης πριν την αναγκαστική ανάπαυση, λόγω κούρασης.

Εντύπωση προκαλεί η δυνατότητα του λόμπι των εταιριών μεταφορών να φέρνουν για τρίτη φορα σε ψήφιση το ίδιο θέμα. Να σημειώσουμε πως σχετική πρόταση να ξανασυζητηθεί στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο το θέμα της μη φορολόγησης του κράνους των μοτοσικλετιστών ως είδος πολυτελείας απερρίφθει διαδικαστικά διότι το Κοινοβούλιο είχε αποφανθεί περι αυτού και δεν επιτρεπόταν να ξανασυζητηθεί…

Να σημειώσουμε εδώ πώς πρόσφατα στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο πρόταση οι ευρωβουλευτές να δημοσιοποιούν υποχρεωτικά όλες τις συναντήσεις τους με του περίφημους λομπίστες που αποτελούν κράτος εν κράτει στην έδρα της Ευρωπαικής Ένωσης δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία (ΕΔΩ)

Advertisements