Ετικέτες

Ενώ σε όλο τον κόσμο χαράσσονται πολιτικές για την ανάπτυξή του, στην Ελλάδα η αδυναμία και η αδιαφορία για τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής έχει οδηγήσει το σιδηρόδρομο στην πλήρη απαξίωση. Μόλις 0,9% των εσωτερικών μετακινήσεων γίνονται με το τρένο, διατηρώντας την Ελλάδα στην προτελευταία θέση της Ευρώπης στην επιβατική χρήση. Αγγίζουμε το φάκελο «ελληνικός σιδηρόδρομος» και καταγράφουμε –μεταξύ άλλων– το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος αυτής της αδιαφορίας στο ρεπορτάζ με τίτλο «Η χώρα που έχασε το τρένο».   

Στη Σχεδία που κυκλοφορεί από  27 Απριλίου στους δρόμους της πόλης.

Αγοράζουμε την ΣΧΕΔΙΑ: ΕΔΩ3b276a91-8589-4ce2-afc9-42312d69b101

Advertisements