Ετικέτες

Στα πλαίσια της δεκαετίας Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2011-2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προχώρησε στην έκδοση ενός οδηγού με στόχο την  ενίσχυση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την οδική ασφάλεια.

who

 Έχει αποδειχθεί – εκτός Ελλάδας φυσικά-πως τα τροχαία δυστυχήματα και οι θάνατοι από αυτά μειώνονται όταν υπάρχει ολοκληρωμένη νομοθεσία – η οποία ενσωματώνει επιστημονικά αποδεδειγμένα στοιχεία σε συνδυασμό με αυστηρές και κατάλληλες για κάθε παράβαση κυρώσεις και υποστηρίζεται από συνεπή και συνεχή επιβολή του νόμου, αλλά και συνεχή εκπαίδευση των πολιτών. Ο Π.Ο.Υ. κυκλοφόρησε πρόσφατα το εγχειρίδιο «Ενισχύοντας τη νομοθεσία για την οδική ασφάλεια», ένα πρακτικό οδηγό για κάθε χώρα όπου περιγράφει μεθόδους και προτείνει τρόπους και πόρους που μπορούν οι ιθύνοντες και οι εκάστοτε κυβερνήσεις  να χρησιμοποιήσουν για τη θέσπιση νέων νόμων ή τροποποίηση των υφισταμένων στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής για την οδική ασφάλεια.

Σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση του 2013 για την οδική ασφάλεια και έπειτα από μια δεκαετία μελέτης θεμάτων που σχετίζονται μ’ αυτή αποκαλύφθηκε πως η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ που αφορά στους πέντε γνωστούς και βασικούς παράγοντες κινδύνου για τραυματισμούς από τροχαία συμβάντα (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών,  μη χρήση κράνους μοτοσικλέτας, μη ή λάθος χρήση ζώνης ασφαλείας και μέσων συγκράτησης για τα παιδιά) είναι ΕΛΛΙΠΗΣ στην πλειονότητα των χωρών και ότι ακόμα και οι όποιοι ισχύοντες νόμοι  συχνά ΔΕΝ εφαρμόζονται επαρκώς, ιδίως στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Η έκθεση έδειξε ότι μόνο 28 χώρες (που καλύπτουν μόλις το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού) έχουν ολοκληρωμένη νομοθεσία για αυτούς τους πέντε παράγοντες κινδύνου.who 2013

Χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά για να βελτιωθεί η νομοθεσία για την οδική ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο και ίσως τότε επιτευχθεί και ο στόχος της Δεκαετίας Δράσης για την Οδική ασφάλεια (2001-2020), που έχει σαν στόχο να αυξήσει από 15% σε τουλάχιστον 50% τον αριθμό των χωρών σ’ όλο τον κόσμο που έχουν ολοκληρωμένη νομοθεσία για τους πέντε βασικούς παράγοντες κινδύνου από τροχαία. Το εγχειρίδιο αυτό συνιστά μια σταδιακή προσέγγιση για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της νομοθεσίας που σχετίζεται με αυτούς τους παράγοντες κινδύνου, καθώς και με τη μετά τη σύγκρουση φροντίδα των όποιων τραυματιών.

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε:

  • Να γίνει πιο κατανοητό το πλαίσιο της νομοθεσίας και των σχετικών διαδικασιών που ισχύουν σε μια χώρα
  • Να επανεξεταστεί η ισχύουσα εθνική νομοθεσία και κανονισμοί και να εντοπιστούν τα εμπόδια στην εφαρμογή και επιβολή αποτελεσματικών μέτρων για την οδική ασφάλεια
  • Να εντοπιστούν οι διαθέσιμοι πόροι, όπως οι διαθέσιμες συμφωνίες και οι επιστημονικά τεκμηριωμένες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση της νομοθεσίας
  • Να καταρτιστούν σχέδια δράσης για την ενίσχυση της εθνικής νομοθεσίας και των κανονισμών σε σχέση με τους πέντε βασικούς παράγοντες κινδύνου και για τη μετά τη σύγκρουση φροντίδα.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ:ΕΔΩ