Ετικέτες

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή οδική ασφάλεια 2011-2020:                                                                                         Στις 27 Σεπτεμβρίου 2011 το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο υιοθέτησε με μεγάλη πλειοψηφία ένα ψήφισμα για την οδική ασφαλεια στην Ευρώπη και τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό των τροχαίων συγκρούσεων  και των συνεπειών τους. Παρακάτω θα βρείτε το δελτίο τύπου και το σύνδεσμο για να δείτε ολόκληρη την απόφαση. Αν σας αρέσει να τρέχετε η να οδηγείτε μεθυσμένος(η) μην ανησυχείτε η απόφαση δεν είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη. Και η Ελλάδα σίγουρα δεν είναι η χώρα που θα κάνει κάτι για να την εφαρμόσει. Εκτός άν…             

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

103 μέτρα για την κατά το ήμισυ μείωση των θανάτων από τροχαία.               Η ΕΕ πρέπει να προωθήσει την τοποθέτηση συστημάτων ελέγχου κατανάλωσης αλκοόλ και ακινητοποίησης του οχήματος (alcolocks) σε όλα τα οχήματα μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων και να θεσπίσει ένα πανευρωπαϊκό όριο ταχύτητας για τις κατοικημένες περιοχές στα 30 χλμ/ώρα. Αυτά υποστηρίζονται στο ψήφισμα που ενέκρινε το ΕΚ σήμερα, Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου.  Το ΕΚ ζητεί την υιοθέτηση ενός νέου σχεδίου οδικής ασφάλειας, και συνιστά την εναρμόνιση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, οδικής σήμανσης, τεχνικών ελέγχων, καθώς και των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων αλκοόλ στο αίμα. Το εν λόγω ψήφισμα με εισηγητή τον Dieter-Lebrecht Koch (ΕΛΚ, Γερμανία) στοχεύει στη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ, των σοβαρών τραυματισμών κατά 40% και των θανάτων παιδιών κατά 60% μεταξύ 2010 και 2020.                                    Τα μέτρα που προτείνονται                                                                               Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται στο ψήφισμα περιλαμβάνονται και τα εξής:

  • Καθιέρωση υποχρεωτικής οφθαλμολογικής εξέτασης όλων των οδηγών κατηγορίας Α και Β ανά δεκαετία και οδηγών ηλικίας άνω των 65 ετών ανά πενταετία και καθιέρωση υποχρεωτικού ιατρικού ελέγχου των οδηγών κάποιας ηλικίας.
  • Τοποθέτηση συστημάτων ελέγχου κατανάλωσης αλκοόλ και ακινητοποίησης του οχήματος (alcolocks).
  • Θέσπιση σε ολόκληρη την ΕΕ ενός ενιαίου ορίου αλκοολαιμίας και ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου περιθωρίου ανοχής 0 ‰ για μετρήσεις που αφορούν νέους οδηγούς κατά τα πρώτα δύο έτη και επαγγελματίες οδηγούς σε μόνιμη βάση.
  • Θέσπιση πανευρωπαϊκού ορίου ταχύτητας για τις κατοικημένες περιοχές στα 30 χλμ/ώρα.
  • Εναρμόνιση των τεχνικών επιθεωρήσεων, των ηλεκτρονικών συστημάτων και των κανόνων χρήσης χειμερινών ελαστικών, με βάση τις καιρικές συνθήκες που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος.
  • Θέσπιση ειδικών συστημάτων ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών με επιβολή βαθμών ποινής (point systems) για τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις, ως το αποτελεσματικότερο υποκατάστατο των χρηματικών προστίμων.
  • Πανευρωπαϊκή απαγόρευση της κατασκευής, εισαγωγής και διανομής συστημάτων που προειδοποιούν τους οδηγούς για τον έλεγχο της οδικής κυκλοφορίας (π.χ. συσκευές προειδοποίησης για την ύπαρξη ραντάρ και πρόκλησης παρεμβολών με χρήση λέιζερ ή συστήματα πλοήγησης που προειδοποιούν αυτόματα για ελέγχους της κυκλοφορίας).
  • Ανάπτυξη τεχνικών για τον εντοπισμό οδηγών υπό την επήρεια ναρκωτικών και φαρμάκων που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησής τους και υποβολή νομοθετικών προτάσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή απαγόρευσης οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ή των προαναφερθέντων φαρμάκων.

«Η επιλογή των μέτρων και η αξιολόγηση τους απαιτεί μια επιστημονική προσέγγιση που θα βασίζεται σε συγκρίσιμους ορισμούς και στατιστικά στοιχεία και σε υψηλή ποιότητα», δήλωσε ο κ. Koch προσθέτοντας ότι «ζητάμε μεταξύ άλλων μια εναρμονισμένη ανάλυση των αιτίων των ατυχημάτων και των τραυματισμών καθώς και την ανταλλαγή δεδομένων εντός της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής».   Οι ευρωβουλευτές καλούν επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διορίσει έναν συντονιστή για την οδική ασφάλεια στην ΕΕ προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να θέσουν το σχέδιο δράσης σε ισχύ.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΔΩ:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0408+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL

                              


Advertisements